تبلیغات

سایت تاریخی وطن فا تبلیغات نمیپذیرد!!!.

تبلیغات شما در تمام صفحات سایت نمایش داده میشود !

۱– انتخاب کنید

————————————————————

پلن نوع عرض ارتفاع زمان نمایش قیمت
A1 تصویری ۴۶۸ ۶۰ ۱۵ روز تمام صفحات ۰۰۰ تومان
A2 تصویری ۴۶۸ ۶۰ یک ماه تمام صفحات ۰۰۰ تومان
A3 تصویری ۴۶۸ ۶۰ یک ماه ادامه مطلب ۰۰۰ تومان
D1 تصویری ۱۲۰ ۲۴۰ یک ماه تمام صفحات ۰۰۰ تومان
D2 تصویری ۱۲۰ ۲۴۰ دو ماه تمام صفحات ۰۰۰ تومان
E1 متنی ندارد ندارد یک ماه تمام صفحات ۰۰۰ تومان
F1 تصویری ۴۶۸ ۶۰ یک ماه بالا انجمن ۰۰۰ تومان