vبهرام یکم

پادشاهان ساسانیان،بهرام دوم

بهرام دوم از سال ۲۷۶ تا ۲۹۳ (میلادی)، پادشاه ساسانی بود. بعد از پدر خود، بهرام یکم، به عنوان شاهنشاه ایران پادشاهی کرد.در شاهنامه ذکر او تحت نام بهرام بهرام آمده‌است.

ادامه مطلب پادشاهان ساسانیان،بهرام دوم