tarikh

دانلود کتاب زندگینامه و داستانهایی از کوروش کبیر

دانلود کتاب زندگینامه و داستانهایی از کوروش کبیر   دانلود کتاب کوروش کبیر رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

دانلود کتاب قزلباشان در ایران

دانلود کتاب قزلباشان در ایران دانلود کتاب قزلباشان در ایران رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

دانلود کتاب اشرف پهلوی در حسرت آرزوهای بر باد رفته

دانلود کتاب اشرف پهلوی در حسرت آرزوهای بر باد رفته دانلود کتاب اشرف پهلوی رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

دانلود کتاب اسکان قبایل و عشایر عرب در خوزستان

دانلود کتاب اسکان قبایل و عشایر عرب در خوزستان دانلود کتاب سابقه تاریخی اسکان عرب در خوزستان رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

دانلود کتاب هنر و جامعه در سده های میانی

دانلود کتاب هنر و جامعه در سده های میانی دانلود کتاب هنر در سده میانی رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

دانلود ماهنامه جنگ جهانی دوم

دانلود ماهنامه جنگ جهانی دوم دانلود ماهنامه پزوهشی جنگ جهانی دوم رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

دانلود کتاب صد جنگ برتر تاریخ

دانلود کتاب صد جنگ برتر تاریخ دانلود کتاب صد جنگ برتر تاریخ رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

سری دوم از تصاویر تخت جمشید

  • 10,408 بازدید
  • ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
  • عکس

پس از استقبال بازدید کنندگان از سری اول تصاویر تخت جمشید بر ان شدم که مجموعه ای دیگر از تصاویر این شاهکار ایرانی را برای دانلود در سایت کوروش بزرگ قرار بدهم.برای دانلود این عکس های بسیار زیبا که تعداد انها ۱۵ عدد است می توانید به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

ادامه مطلب سری دوم از تصاویر تخت جمشید

دانلود کتاب زندگینامه و داستانهایی از کوروش کبیر

دانلود کتاب زندگینامه و داستانهایی از کوروش کبیر   دانلود کتاب کوروش کبیر رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

دانلود کتاب قزلباشان در ایران

دانلود کتاب قزلباشان در ایران دانلود کتاب قزلباشان در ایران رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

دانلود کتاب اشرف پهلوی در حسرت آرزوهای بر باد رفته

دانلود کتاب اشرف پهلوی در حسرت آرزوهای بر باد رفته دانلود کتاب اشرف پهلوی رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

دانلود کتاب اسکان قبایل و عشایر عرب در خوزستان

دانلود کتاب اسکان قبایل و عشایر عرب در خوزستان دانلود کتاب سابقه تاریخی اسکان عرب در خوزستان رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

دانلود کتاب هنر و جامعه در سده های میانی

دانلود کتاب هنر و جامعه در سده های میانی دانلود کتاب هنر در سده میانی رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

دانلود ماهنامه جنگ جهانی دوم

دانلود ماهنامه جنگ جهانی دوم دانلود ماهنامه پزوهشی جنگ جهانی دوم رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

دانلود کتاب صد جنگ برتر تاریخ

دانلود کتاب صد جنگ برتر تاریخ دانلود کتاب صد جنگ برتر تاریخ رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

از آریایی ها تا نابودی ایران

اقوام اریایی حدود ۵۰۰۰ سال پیش  پا به این سرزمین مقدس نهادند. برای دفاع از این خاک جنگ ها کردند ، شکست ها خورده اند و پیروزی های بزرگ به دست اورده اند.

دیاکو بزرگ مرد مادی اولین امپراطوری را در ایران تاسیس کرد و هگمتانه را پایتخت تمدن ایران نمود. سپس کوروش بزرگ امد و با تاسیس سلسله ی هخامنشی بنیانگذار بزرگترین امپراطوری جهان شد و برای مردم شادی را به ارمغان اورد. پس از مرگ اسکندر مقدونی فتوحاتش را بین فرماندهانش تقسیم کردند و ایران سهم سلوکیان شد.

 

ادامه مطلب از آریایی ها تا نابودی ایران

دانلود کتاب زندگینامه و داستانهایی از کوروش کبیر

دانلود کتاب زندگینامه و داستانهایی از کوروش کبیر   دانلود کتاب کوروش کبیر رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

دانلود کتاب قزلباشان در ایران

دانلود کتاب قزلباشان در ایران دانلود کتاب قزلباشان در ایران رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

دانلود کتاب اشرف پهلوی در حسرت آرزوهای بر باد رفته

دانلود کتاب اشرف پهلوی در حسرت آرزوهای بر باد رفته دانلود کتاب اشرف پهلوی رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

دانلود کتاب اسکان قبایل و عشایر عرب در خوزستان

دانلود کتاب اسکان قبایل و عشایر عرب در خوزستان دانلود کتاب سابقه تاریخی اسکان عرب در خوزستان رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

دانلود کتاب هنر و جامعه در سده های میانی

دانلود کتاب هنر و جامعه در سده های میانی دانلود کتاب هنر در سده میانی رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

دانلود ماهنامه جنگ جهانی دوم

دانلود ماهنامه جنگ جهانی دوم دانلود ماهنامه پزوهشی جنگ جهانی دوم رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

دانلود کتاب صد جنگ برتر تاریخ

دانلود کتاب صد جنگ برتر تاریخ دانلود کتاب صد جنگ برتر تاریخ رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

سردار شجاع سپاه داریوش،زوپیروس

  • 4,464 بازدید
  • ۵ فروردین ۱۳۹۰
  • داریوش

زوپیر(زوپیروس) نام سردار شجاع سپاه داریوش بزرگ است که نقش بزرگی را در فتح بابل به دست داریوش ایفا کرد.

ماجرا اینگونه است که در مارچ ۵۲۲ پیش از (ترسا) میلاد، یک مغول بنام گئومات ادعا کرد که بردیا پسر کورش بزرگ است و با این ترفند و دروغ چند ماه هم تاج و تخت ایران را بدست آورد. تا اینکه در پایان خویشاوند کمبوجیه و بردیا، داریوش بزرگ، همراه با شش نفر دیگر (هفت تنان) این غاصب تاج و تخت ایران را کشتند و از آن پس داریوش پادشاه ایران شد.

 

ادامه مطلب سردار شجاع سپاه داریوش،زوپیروس

دانلود کتاب زندگینامه و داستانهایی از کوروش کبیر

دانلود کتاب زندگینامه و داستانهایی از کوروش کبیر   دانلود کتاب کوروش کبیر رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

دانلود کتاب قزلباشان در ایران

دانلود کتاب قزلباشان در ایران دانلود کتاب قزلباشان در ایران رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

دانلود کتاب اشرف پهلوی در حسرت آرزوهای بر باد رفته

دانلود کتاب اشرف پهلوی در حسرت آرزوهای بر باد رفته دانلود کتاب اشرف پهلوی رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

دانلود کتاب اسکان قبایل و عشایر عرب در خوزستان

دانلود کتاب اسکان قبایل و عشایر عرب در خوزستان دانلود کتاب سابقه تاریخی اسکان عرب در خوزستان رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

دانلود کتاب هنر و جامعه در سده های میانی

دانلود کتاب هنر و جامعه در سده های میانی دانلود کتاب هنر در سده میانی رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

دانلود ماهنامه جنگ جهانی دوم

دانلود ماهنامه جنگ جهانی دوم دانلود ماهنامه پزوهشی جنگ جهانی دوم رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

دانلود کتاب صد جنگ برتر تاریخ

دانلود کتاب صد جنگ برتر تاریخ دانلود کتاب صد جنگ برتر تاریخ رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

مجموعه ۱۴ عکس از تخت جمشید

  • 8,378 بازدید
  • ۴ فروردین ۱۳۹۰
  • عکس

بنا به درخواست برخی از دوستان عزیز مجموعه ای از عکس ها را برای شما بازدیدکنندگان
محترم اماده دریافت کرده ایم.این عکس ها که در سایز های مختلفی هستند،در بین بهترین تصاویر انتخاب شده اند.توجه داشته باشید که این مجموعه اولین سری از عکس ها است که در سایت کورش بزرگ قرار گرفته،و به زودی تلاش می کنیم تا یک مجموعه زیبا از تصاویر مربوط به ایران باستان را در این سایت قرار دهیم.

 

ادامه مطلب مجموعه ۱۴ عکس از تخت جمشید