k0resh

مقایسه ای کوچک از کوروش بزرگ و دیگر پادشاهان

در این پست برخی از سخنان پادشاهان را با سخنان کوروش بزرگ مورد مقایسه قرار می دهیم.و به این موضوع می پردازیم که دلیل این مشهوری و معروفی کوروش بزرگ چه بوده است.امیدورام با این پست کسانی که میگن کوروش اینطور انسانی بوده و این طور کار ها رو کرده ،از حرف های خودشون پشمان […]

هنر و تحصیل در دوران کوروش

کوروش بعد از اینکه شوش را پایتخت کرد در حالی که مشغول ساختن شهر “پاسارگاد” بودند شروع به تاسیس مدارس هنری حرفه ای (هنرستان) در ایران نمود و در آغاز یک مدرسه ی هنری در شوش تاسیس کرد و آنگاه در ۹ شهر دیگرکه به دست خود وی ساخته شد. مدارس هنری تاسیس نمود تا […]

پانته‌آ،زنی که مورد حمایت کوروش قرار گرفت

پانته‌آ در لغت‌نامه دهخدا به صورت پان‌ته‌آ نوشته شده‌است. پانته‌آ بانوی زیبایی از اهل شوش بود و به اسارت کوروش کبیر در آمد و بعد از ماجراهایی کوروش او را به شوهرش آبراداتس رساند و آبراداتاس هم در راه کوروش جان سپرد. کوروش آرامگاهی برای این زوج ـ پانته‌آ و آبراداتاس ـ بنا نهاد که […]

وصیت نامه کوروش بزرگ

“نامت زنده باد ای بزرگ مرد اریایی”     ای خدا ، نیایش مرا که پایان زندگی من است بپذیر ! سپاسگزارم که صداهایی به من نمودی که چه باید بکنم و از چه چیزهایی بپرهیزم ،مخصوصا حق شناسم از اینکه هیچگاه از یاری خود مرا محروم نکردی . خدایا از شما خواستارم همسر و […]

سخنان زیبا از کوروش کبیر

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.   خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن.   اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.  

یک شعر زیبا در وصف کوروش

  ای قهرمان خسته تن و خسته جان من ! دانم تو کیستی دانم تو چیستی یک عمر در سراچه دلتنگ زندگی ـ مردانه زیستی در پیش خلق، خنده به لب داشتی ولی ـ پنهان گریستی . در چشم من مسیح بزرگ زمانه ای ای مرد پاکزاد بر جان پاک تو ـ از من درود […]

سخنان زیبا از کوروش کبیر

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.

 

خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن.

 

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.

 

ادامه مطلب سخنان زیبا از کوروش کبیر