jashn

جشن های ملی ایران

از امروز به بعد تلاش می کنم که لیست کامل جشن های سده ایران باستان به همراه یک توضیح کامل از هر کدام از اونا رو توی سایت بنویسم،هر جشن در یک پست و سعی می کنم در مدت کمی این موضوع رو کامل کنم،چرا که اشنایی با جشن های ایرانی مانند نوروز باستانی،جشن زایش […]

جشن های ملی ایران

از امروز به بعد تلاش می کنم که لیست کامل جشن های سده ایران باستان به همراه یک توضیح کامل از هر کدام از اونا رو توی سایت بنویسم،هر جشن در یک پست و سعی می کنم در مدت کمی این موضوع رو کامل کنم،چرا که اشنایی با جشن های ایرانی مانند نوروز باستانی،جشن زایش اشو زردشت،سیزده به در،سبزه گره زدن،جشن اردیبهشتگان،جشن تیرگان و … وظیفه ما ایرانی ها است و باید به طور کامل در مورد همه انها بدانیم.

ادامه مطلب جشن های ملی ایران