314

معرفی شهرها و جاذبه های استان مازندران

بعداز غلبه آریایی‌های مهاجم ومهاجرت بومیان، ساکنان جدید پس از مدتها ظاهر زیرفرمان هخامنشیان قرار گرفتند. درکتیبه بیستون سرزمین مازندران به نام پشتخوارگی ودر اوستا پزشخوارگر آمده است وبه نظرمیرسدکه مازندران جزو قلمرو اشکانیان بوده است. هم زمان بافتوحات مسلمانان از سلسله های پادوسبانان، آل باوند و افراسیابیان نام برده شده است که در طبرستان […]

دربار حکام قاجار؛ اولین نشانه‌های ظهور کشف حجاب

دربار حکام قاجار؛ اولین نشانه‌های ظهور کشف حجاب مقاله از کشف حجاب قجری تا کشف حجاب پهلوی رفع حجاب، سوغات ترکیه! رضاشاه در ۱۷ آذر ۱۳۱۴ با حضور در مراسم افتتاح دانشسرای مقدماتی نوبنیاد تهران به همراه ملکه و دخترانش بدون حجاب، آغاز تحولی نوین را اعلام نمود. تحولی که به کشف حجاب شهرت پیدا […]

تاریخ فراماسونری و فراموشخانه در ایران

راجع به تاریخ فراماسونری و فراموشخانه در ایران سازمان مختصری بیان و در صورت امکان لیست کتب در این زمینه به طور دقیق بیان شود؟: یکی از مسایلی که در تاریخ معاصر ایران وجود دارد و به نوبه خود درارای اهمیت فراوانی نیز می باشد «بحث فراماسونری» می باشد. از آنجایی که در سیاسگذاریها، و […]

کارکرد مثبت و منفی اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی

اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی از طیف روشنفکران بودند کارکرد مثبت و منفی آنها چه بود؟ در مواجهه با رشد صنعتی و پیشرفت مادی تمدن غرب و هجوم اندیشه های آنها، روشنفکران و آگاهان ملل آسیا و آفریقا و بخصوص جهان عرب و کشورهای اسلامی و بخصوص ایران، عکس‌العمل‌‌های متفاوتی نشان دادند. دسته‌ای از […]

فرهنگ و تمدن در دوره پهلوی اول

فرهنگ و تمدن در دوره پهلوی اول چه وضعی داشت؟ با توجه به اینکه اوضاع سیاسی، اجتماعی ایران در این دوره از اقتدار لازم برخوردار نبود، حاکمیت استبداد فرهنگ و تمدن کشور را در وضعی قرار داده بود که زمینه‌های رشد و ترقی از آن گرفته شده بود. پهلوی اول که با دخالت بیگانگان و […]

عهد نامه های بین ایران و بیگانگان در عهد قاجار

چه امتیازات و عهده نامه هایی بین ایران و بیگانگان در عهد قاجار منعقد و به آنها واگذار شد بیگانگان از جمله انگلیسیها و روسها همیشه مترصد فرصت بودند که در ایران نفوذ فراگیر داشته تا به مقاصد خود دست یابند. در دوره‌ی صفویان و بعد از آن که آشفتگی های داخلی ایران آنها را […]

مراحل فتح ایران

مراحل فتح ایران (با توجه به اینکه حدود ۱۸ سال بطول انجامید) را به صورت مختصر بنویسید؟ پاسخ: در مورد حملات اعراب سخنان زیادی گفته شده. اما باید دانست علت اساسی این حملات عظیم، نه تغییرات ارضی شبه جزیره عربستان بود و نه لزوم راه تجارت و نه حرص غارت گری تازیان، بلکه علت واقعی […]

ستون های تخت جمشید و عدد پی

مهندسان هخامنشی راز استفاده از عدد پی (۱۴/۳ ) را دو هزار و ۵۰۰ سال پیش کشف کرده بودند. آنها در ساخت سازه های سنگی و ستون های مجموعه تخت جمشید که دارای اشکال مخروطی است، از این عدد استفاده می کردند.
عدد پی ( ( ۳/۱۴در علم ریاضیات از مجموعه اعداد طبیعی محسوب می شود. این عدد از تقسیم محیط دایره بر قطر آن به دست می آید. کشف عدد پی جزو مهمترین کشفیات در ریاضیات است. کارشناسان ریاضی هنوز نتوانسته اند زمان مشخصی برای شروع استفاده از این عدد پیش بینی کنند. عده زیادی، مصریان و برخی دیگر، یونانیان باستان را کاشفان این عدد می دانستند اما بررسی های جدید نشان می دهد هخامنشیان هم با این عدد آشنا بودند.
«عبدالعظیم شاه کرمی» متخصص سازه و ژئوفیزیک و مسئول بررسی های مهندسی در مجموعه تخت جمشید در این باره،‌ گفت: «بررسی های کارشناسی که روی سازه های تخت جمشید به ویژه روی ستون های تخت جمشید و اشکال مخروطی انجام گرفته؛ نشان می دهد که هخامنشیان دو هزار و ۵۰۰ سال پیش از دانشمندان ریاضی دان استفاده می کردند که به خوبی با ریاضیات محض و مهندسی آشنا بودند. آنان برای ساخت حجم های مخروطی راز عدد پی را شناسایی کرده بودند.»

ادامه مطلب ستون های تخت جمشید و عدد پی