11سپتامبر

خاندان سلطنتی عربستان در حادثه ۱۱سپتامبر نقش داشته‌اند

روزنامه نیویورک تایمز از وجود مدارکی خبر داده است که نشان می‌دهد خاندان سعودی به حملات ۱۱سپتامبر کمک کرده‌اند. روزنامه نیویورک تایمز مدعی شد وکلای خانواده‌های قربانیان۱۱ سپتامبر مدارکی دارند که حمایت مالی اعضای خاندان سلطنتی سعودی از القاعده را ثابت می‌کند.

نگاه به زندگی دیکتاتوری به نام صدام

سرانجام دیکتاتورهای جهان  ، همواره با ذهنیات آنان همخوانی ندارد و پایان خوش انتزاعی حیاتشان ، در عالم واقع رنگ می بازد. صدام حسین دیکتاتوری است که پس از دهها جلسه دادگاه ، تنها برای بخشی از اعمال جنایتکارانه خود به طناب دار سپرده خواهد شد. رئیس جمهور مخلوع عراق فراموش کرده بود که مقصد […]

خاندان سلطنتی عربستان در حادثه ۱۱سپتامبر نقش داشته‌اند

خاندان سلطنتی عربستان در حادثه 11سپتامبر نقش داشته‌اند

روزنامه نیویورک تایمز از وجود مدارکی خبر داده است که نشان می‌دهد خاندان سعودی به حملات ۱۱سپتامبر کمک کرده‌اند.
روزنامه نیویورک تایمز مدعی شد وکلای خانواده‌های قربانیان۱۱ سپتامبر مدارکی دارند که حمایت مالی اعضای خاندان سلطنتی سعودی از القاعده را ثابت می‌کند.

ادامه مطلب خاندان سلطنتی عربستان در حادثه ۱۱سپتامبر نقش داشته‌اند