11سپتامبر 2001

خاندان سلطنتی عربستان در حادثه ۱۱سپتامبر نقش داشته‌اند

خاندان سلطنتی عربستان در حادثه 11سپتامبر نقش داشته‌اند

روزنامه نیویورک تایمز از وجود مدارکی خبر داده است که نشان می‌دهد خاندان سعودی به حملات ۱۱سپتامبر کمک کرده‌اند.
روزنامه نیویورک تایمز مدعی شد وکلای خانواده‌های قربانیان۱۱ سپتامبر مدارکی دارند که حمایت مالی اعضای خاندان سلطنتی سعودی از القاعده را ثابت می‌کند.

ادامه مطلب خاندان سلطنتی عربستان در حادثه ۱۱سپتامبر نقش داشته‌اند