مستند رضا شاه و فرح و پهلوی

خرید مستند تاریخی از کوروش تا پهلوی

خرید مستند تاریخی از کوروش تا پهلوی

مستند تاریخی از کوروش تا پهلوی

نادیده ها و ناشنیده ها از دوران پهلوی

پشته پرده جشنهای ۲۵۰۰ ساله

از کورش تا پهلوی !!؟

پرده براداری از جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی

۲۰ مهر ۱۳۵۰ با قرائت خطابه محمدرضا پهلوی در برابر مقبره کوروش هخامنشی در پاسارگاد، جشنهای ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی آغاز شد.
در این جشنها رؤسای جمهور، پادشاهان‌، نخست وزیران و هیأتهای بلندپایه بیش از یکصد کشور جهان همراه با صدها رقاصه و گروههای متعدد ارکستر وموزیک از کشورهای مختلف شرکت داشتند. صدها نوع غذا و نوشیدنی‌های سفارشی ازخارج کشور وارد شده وخیابان‌های تهران و دیگر شهرها چراغانی شده، رژه نمونه سربازان سواره و پیاده نظام مربوط به دوره‌های مختلف سلسله پادشاهی‌، مهمترین وجه ظاهری این جشنها بود.

icon

تعداد: ۱۲ عدد دی وی دی دوبله فارسی

توضیحات بیشتر درباره این مستند  در ادامه مطلب

ادامه مطلب خرید مستند تاریخی از کوروش تا پهلوی