رنگین پوستان

یکی از روش‌های اعدام در آمریکا “زنده سوزاندن” است

1211681452107223715296253915991375 یكی از روش‌های اعدام در آمریكا زنده سوزاندن است

سابقه مجازات اعدام در آمریکا به اوایل تاسیس این کشور باز می‌گردد.این مجازات که بیشتر گریبانگیر سیاه پوستان و رنگین پوستان دیگر در این کشور بوده بعضا با غیرانسانی‌ترین روش‌ها صورت گرفته است.
اگر چه نفس وجود اعدام برای احقاق حق مظلوم امری مذموم نیست اما نوع اعمال این حکم و افرادی که شامل آن می‌شوند از مواردی بوده که همیشه در آمریکا محل بحث اقلیت رنگین پوست آن بوده است.
از ابتدای تاسیس آمریکا روش‌های متعددی برای اعدام محکومان در این کشور استفاده شده است که از میان آنها می‌توان به “شکستن بر روی چرخ “، “زنده زنده سوزاندن “، “له کردن با سنگ ” و “چوبه‌دار ” را نام برد.

ادامه مطلب یکی از روش‌های اعدام در آمریکا “زنده سوزاندن” است