داستان های جالب از فداکاری های زرتشت

در مورد کودکی و دین زرتشت چه می دانید؟

  • 5,466 بازدید
  • ۹ فروردین ۱۳۹۰
  • زرتشت

زرتشت مردی دهقان زاده بود و در پانزده سالگی مردم را به صلح و صفا دعوت میکرد.او پسر دهقانی به نام پورشیت بود که گاو شیری داشت و از آن گاو به زرتشت شیر میداد و از معجزات زرتشت آن بود که هنگام به دنیا آمدن خندید و این در حالی است که کودکان در بدو به دنیا آمدن گریه میکنند.

 

ادامه مطلب در مورد کودکی و دین زرتشت چه می دانید؟