امکانات مالي و اقتصادي

نقش سرمایه‏‌گذاری های خارجی در توسعه صنعتی ایران ,سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۵۷

اولین حرکتها به منظور ایجاد صنایع ماشینی در ایران از دوران حکومت رضاخان آغاز شد. در این دوره صدور کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات صنعتی به وسیله ممالک توسعه‏‌یافته به صورت یک رشته مهم از فعالیتهای اقتصادی درآمده بود. طی این دوره، دولت با در اختیار داشتن بخش اعظم امکانات مالی و اقتصادی کشور، اغلب کارخانجات را با منابع دولتی ایجاد نمود. درآمد حاصل از فروش نفت در اختیار دولت بود و دولت نیز ضرورتی برای سهیم کردن امکانات مالی خود با جامعه و بخش خصوصی نمی‏دید.

ادامه مطلب نقش سرمایه‏‌گذاری های خارجی در توسعه صنعتی ایران ,سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۵۷