امين‏السلطان

ورود امین‌السلطان به ایران ۱۳۲۵ق

میرزا علی‌اصغرخان امین‌السلطان (اتابک اعظم) از رجال قدرتمند و مؤثر دوره قاجار است. پدرش آقا ابراهیم امین‌السلطان در سال ۱۳۰۰ق درگذشت. ناصرالدین شاه به دلیل تعلق خاطر و اعتماد وافر به آقا ابراهیم طی حکمی لقب امین‌السلطان و تمام مناصب وی را به پسرش میرزا علی‌اصغرخان اعطا کرد. از آن پس میرزا علی‌اصغرخان امین‌السلطان از […]

تجزیه سیستان درآستانه انقلاب مشروطه ایران

در شوال ۱۳۲۰ق / ژانویه ۱۹۰۳م هیئتی به فرماندهی کلنل آرتور هنری مک ماهون از طرف انگلستان برای تعیین تکلیف آب هیرمند و رفع اختلاف ایران و افغانستان وارد سیستان شد. قرار بود کار این هیئت سه چهار ماه بیشتر طول نکشد و پس از خاتمه کار به سرعت ایران را ترک کنند. اما بیش […]

گذشته فرح دیبا

فرح دیبا همسر سوم محمدرضا شاه پهلوی در ۲۲ مهرماه ۱۳۱۷ش در بیمارستان آمریکاییان تهران دیده به جهان گشود. پدرش سهراب دیبا از خانواده های بزرگ آذربایجان و مادرش فریده قطبی از خاندان های قدیمی گیلان بود. جد پدری فرح، میرزا محمود علاء الملک طباطبایی دیبا (شعاع‌الدوله) از رجال متنفذ عصر قاجار بود که سالیان […]

ترور میرزا علی‌اصغر خان اتابک اعظم

میرزا علی‌اصغر خان اتابک اعظم (امین‌السلطان) برای علاقه‌مندان تاریخ معاصر ایران چهره‌ای آشناست. او در سلطنت ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه، وزیر اعظم بود. و اداره مملکت را به عهده داشت. حتی زمانی که بر اریکه قدرت نبود نفوذش بر سیر حوادث تأثیر می‌گذاشت. چنانچه در صدارت سلطان عبدالمجید میرزا عین‌الدوله شبکه مرتبط […]

جریان عکس نوز در بالماسکه

دستیابی مخالفین عین‏الدوله به عکسی از ژوزف نوز در بالماسکه با عبا و عمامه در محرم ۱۳۲۳ق مستمسکی برای ابراز مخالفت شد و وقایعی را به دنبال آورد که از عوامل شکل‏گیری نهضت مشروطه بودند. عکس مذکور مربوط به میهمانی بالماسکه، رئیس بانک انگلیس در سال ۱۹۰۳م/ ۱۳۲۱ق بود. ژوزف نوز بنابه ادعای دخترش به […]

جریان عکس نوز در بالماسکه

دستیابی مخالفین عین‏الدوله به عکسی از ژوزف نوز در بالماسکه با عبا و عمامه در محرم ۱۳۲۳ق مستمسکی برای ابراز مخالفت شد و وقایعی را به دنبال آورد که از عوامل شکل‏گیری نهضت مشروطه بودند. عکس مذکور مربوط به میهمانی بالماسکه، رئیس بانک انگلیس در سال ۱۹۰۳م/ ۱۳۲۱ق بود. ژوزف نوز بنابه ادعای دخترش به دلیل گرفتاریهای شغلی نتوانسته بود لباسی برای بالماسکه تهیه کند و در آخرین فرصت و با عجله یک لباس روحانی برای خود تهیه کرد و به هیچ وجه قصد تمسخر علما را نداشت.

ادامه مطلب جریان عکس نوز در بالماسکه