اميركبير

مقایسه افکار اقتصادى امیرکبیر با ناصر الدین شاه‏

مقایسه افکار اقتصادى امیرکبیر با ناصر الدینشاه‏ هدایت مى‏نویسد: «از تدابیر امیر کبیر یکى آن بود که جنس خارجه، ملبوس و غیره، استعمال نمى‏کرد؛ امتعه داخله را رواج مى‏داد. در کرمان شال کشمیرى بافتند؛ در مجلس خود کوزه و سرغلیان گلى بجاى بلور تداول داد، همه تأسى کردند. پیداست که یک شعر بوستان همواره در […]

نحوه گرویدن ایرانیان زرتشتی به اسلام

چرا مسلمانان معابد یهود و نصاری را خراب نکردند، ولی آتشکده‌های زرتشتی‌ها را خراب کردند. در حالی که همه آنها جزو اهل کتاب هستند آنچه از نظر تاریخ مسلم است، این است که مسلمانان عقاید خود را با زور و جبر بر کسی تحمیل نکرده‌اند. مسلمانان معتقد بودند باید غلبه بر مخالفان به وسیله استدلال […]

نفوذ و استیلای حکومت ساسانی در حکومتها

نفوذ و استیلای حکومت ساسانی در حکومتها و دولتهای جزیره العرب تا قبل از بعثت چگونه بوده است؟ پاسخ: به طور کلی در قرون بلافصل قبل از اسلام عربستان تحت حمایت و نفوذ سه دولت ایران، روم و حبشه بود، که مشرق و شمال شرقی این قطعه زیر حمایت ایران و شمال غربی تابع روم […]

تاریخ فراماسونری و فراموشخانه در ایران

راجع به تاریخ فراماسونری و فراموشخانه در ایران سازمان مختصری بیان و در صورت امکان لیست کتب در این زمینه به طور دقیق بیان شود؟: یکی از مسایلی که در تاریخ معاصر ایران وجود دارد و به نوبه خود درارای اهمیت فراوانی نیز می باشد «بحث فراماسونری» می باشد. از آنجایی که در سیاسگذاریها، و […]

بنای تاریخی سلطانیه

بنای تاریخی سلطانیه در دوره کدامیک از پادشاهان ساخته شده و آیا سازنده این بنا بعد از ساختن توسط حاکم آن دوره کشته شده است؟ در ایران آثار تاریخی فراوانی وجود دارد که قدمتی چند صد ساله دارند. و هر کدام به نوبه خود دارای ابعاد فرهنگی و هنری و گویای این واقعیتند که در […]

نقش مثبت و منفی روشنفکران در پیروزی انقلاب اسلامی

نقش مثبت و منفی روشنفکران در پیروزی انقلاب اسلامی چه بوده؟ واژه ی روشنفکر یکی از اصطلاحات تاریخ معاصر است که به طبقه ای از تحصیل کردگان اطلاق می شد که تحصیلات جدید در غرب و ایران داشتند و در مقابل آنها دسته ای از دانشمندان بودند که سنتی بودند و به معیارهای ارزشی علاقه […]

کارکرد مثبت و منفی اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی

اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی از طیف روشنفکران بودند کارکرد مثبت و منفی آنها چه بود؟ در مواجهه با رشد صنعتی و پیشرفت مادی تمدن غرب و هجوم اندیشه های آنها، روشنفکران و آگاهان ملل آسیا و آفریقا و بخصوص جهان عرب و کشورهای اسلامی و بخصوص ایران، عکس‌العمل‌‌های متفاوتی نشان دادند. دسته‌ای از […]

مقایسه افکار اقتصادى امیرکبیر با ناصر الدین شاه‏

مقایسه افکار اقتصادى امیرکبیر با ناصر الدینشاه‏

هدایت مى‏نویسد: «از تدابیر امیر کبیر یکى آن بود که جنس خارجه، ملبوس و غیره، استعمال نمى‏کرد؛ امتعه داخله را رواج مى‏داد. در کرمان شال کشمیرى بافتند؛ در مجلس خود کوزه و سرغلیان گلى بجاى بلور تداول داد، همه تأسى کردند. پیداست که یک شعر بوستان همواره در نظر او بوده است:

ادامه مطلب مقایسه افکار اقتصادى امیرکبیر با ناصر الدین شاه‏