امام موسی صدر

حزب الله چگونه به وجود آمد؟

حزب الله چگونه به وجود آمد؟

سال ۱۹۸۲ اسرائیلی ها وارد لبنان شدند تا چریک های فلسطینی را بیرون بریزند و مرزهای شمالی شان را تثبیت کنند. بیروت، اولین پایتخت عربی بود که ارتش اسرائیل آن را گرفت. اسرائیلی ها وقتی آمدند که لبنانی ها به جان هم افتاده بودند.

۳ سال قبل از این، شیعیان لبنان امام موسی صدر- رهبر ایرانی تبارشان- را از دست داده بودند. امام صدر- که برای پایان جنگ داخلی لبنان به لیبی رفته بود- در ملاقات با قذافی ربوده شد. همزمان با پیروزی انقلاب ایران (۱۹۷۹ میلادی) دکتر چمران- فرمانده سازمان امل- هم به وطنش برگشته بود.

ادامه مطلب حزب الله چگونه به وجود آمد؟