امام رضاع

نگاهی کوتاه به زندگانى سیاسى حضرت على‌بن‌موسى‌الرضا(ع)

نگاهی کوتاه به زندگانى سیاسى حضرت على‌بن‌موسى‌الرضا(ع)

دوره خلافت مأمون که به حق او را معاویه بنى عباس لقب داده‏اند، رویکرد جدید سیاسى حکومت بنى عباس در مواجهه با بزرگ‏ترین معارض حکومتشان یعنى علویان را رقم زده است. در این راستا براى شدت سیاسى کارى او همین بس که توانست نه تنها خواص زمان خویش از بنى‏هاشم و حتى از بنى‏عباس را دچار اشتباه در تحلیل کند، بلکه به مدد کار تاریخ‏نگاران مزدور و یا بى‏توجه، حتى گروهى از نویسندگان نامى شیعه را، نسبت به شیعه بودن خود!!

ادامه مطلب نگاهی کوتاه به زندگانى سیاسى حضرت على‌بن‌موسى‌الرضا(ع)