الوهیت مسیح

گفتگوی مسیحی ها با پیامبر اسلام (ص)

گفتگوی مسیحی ها با پیامبر اسلام (ص)

مسیحیان نجران با یک هیئت شصت نفری به اتفاق چند نفر از روسا و بزرگان خود به عنوان نمایندگانی برای گفتگو با پیامبر اسلام به مدینه وارد شده بودند .

از جمله مسائلی که در این گفتگو مطرح شده این بود که آنها از پیامبر پرسیدند ما را به چه چیز دعوت می کنی ؟ پیامبر فرمود : « به سوی خدای یگانه و اینکه از طرف او رسالت هدایت خلق را دارم و مسیح بنده ای از بندگان اوست و حالات بشر داشت و مانند دیگران غذا می خورد . » آنها این سخن را نپذیرفته و به ولادت عیسی بدون پدر اشاره کرده و آنرا دلیل بر الوهیت او خواندند ، اینجا بود که وحی نازل شد . ( سوره آل عمران / ۵۹ و ۶۰ )

ادامه مطلب گفتگوی مسیحی ها با پیامبر اسلام (ص)