القاعده

باستان‌گرایی و باستان‌ستیزی

صادق حیدری نیا/ نقد و نظری بر دو مقاله‌ی تخت جمشید   باستان‌گرایی و باستان‌ستیزی؛ دو روی یک سکه در این مقاله «حیدری‏ نیا» عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‏ی اسلامی بر آن شده تا با ارایه مستدلاتی به نقد و بررسی بپردازد.

خاندان سلطنتی عربستان در حادثه ۱۱سپتامبر نقش داشته‌اند

روزنامه نیویورک تایمز از وجود مدارکی خبر داده است که نشان می‌دهد خاندان سعودی به حملات ۱۱سپتامبر کمک کرده‌اند. روزنامه نیویورک تایمز مدعی شد وکلای خانواده‌های قربانیان۱۱ سپتامبر مدارکی دارند که حمایت مالی اعضای خاندان سلطنتی سعودی از القاعده را ثابت می‌کند.

زرتشت پیامبر اجتماعی جهانی

گائوماته ، گئوتمه بودا ، هومان و ایّوب و لقمان نامها و وجوه متفاوت زرتشت سپیتمان هستند: « زرتشت همان گئوماتای مغ،مصلح اجتماعی بزرگ عهد نخستین پادشاهان هخامنشی است» این عنوان که برای نخستین باراز طرف این جانب جواد مفرد کهلان، نگارندهً کتابهای “گزارش زادگاه زرتشت و تاریخ اساطیری ایران” و “نیاکان باستانی کُرد” مطرح […]

خاندان سلطنتی عربستان در حادثه ۱۱سپتامبر نقش داشته‌اند

خاندان سلطنتی عربستان در حادثه 11سپتامبر نقش داشته‌اند

روزنامه نیویورک تایمز از وجود مدارکی خبر داده است که نشان می‌دهد خاندان سعودی به حملات ۱۱سپتامبر کمک کرده‌اند.
روزنامه نیویورک تایمز مدعی شد وکلای خانواده‌های قربانیان۱۱ سپتامبر مدارکی دارند که حمایت مالی اعضای خاندان سلطنتی سعودی از القاعده را ثابت می‌کند.

ادامه مطلب خاندان سلطنتی عربستان در حادثه ۱۱سپتامبر نقش داشته‌اند