افلاطون

نظریات مورخین و دانشمندان در مورد کوروش بزرگ

در این مطلب که خدمت شما ایرانیان عزیز ارائه کردیم، نظرات و عقاید برخی مورخین و دانشمندان نامی را پیرامون شخصیت کوروش بزرگ منعکس کردیم. پیشنهاد میکنیم برای خواندن این نظرات به ادامه مطلب مراجعه فرمائید. امیدواریم که از خواندن این نظرات لذت ببرید.

باستان‌گرایی و باستان‌ستیزی

صادق حیدری نیا/ نقد و نظری بر دو مقاله‌ی تخت جمشید   باستان‌گرایی و باستان‌ستیزی؛ دو روی یک سکه در این مقاله «حیدری‏ نیا» عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‏ی اسلامی بر آن شده تا با ارایه مستدلاتی به نقد و بررسی بپردازد.

تاریخ سرگذشت کوروش کبیر

کورپایدیا [- تربیت کوروش‏] کتابى از گزنفون، به صورت داستان تاریخى، که دوران کودکى و جوانى و تمام فعالیتهاى بعدى کوروش کبیر را براى تأسیس شاهنشاهى ایران شرح مى‏دهد. گزنوفون در ضمن این داستان نظر خود را درباره حکومت و چگونگى تربیت حکام و مردان سیاسى گنجانده است. در این کتاب مطالب مأخوذ از سازمانهاى […]

روشنفکری چیست و روشنفکر کیست؟

روشنفکری چیست و روشنفکر کیست؟ روشنفکری به لحاظ تاریخی و تئوریک در اصل پدیده‌ای غربی و محصول نتیجه و رویکرد جنش اومانیستی است و متعلق به دوران و تمدن جدید است و امّا می‌توان آن مفهوم روشنفکری را در تاریخ گذشته‌‌تر هم جستجو کرد. در تعریف مفهوم روشنفکری برخی به پیروی از فلاسفه یونان به […]

شخصیت خسرو پرویز

خصال خسرو منابع و روایات شرق و غرب درباره شخصیت خسرو یکسان نیست. مورخان شرقى او را پادشاهى نمونه عدل و نصفت معرفى مى‏کنند، درحالى‏که منابع غربى برخلاف، او را شهریارى طماع و بیدادگر مى‏شمرند. ازجمله نظام الملک، طى حکایت مفصلى، مى‏نویسد که والى آذربایجان که از حیث مال و منال بینظیر بود، با پیرزنى […]

منابع تاریخى باستان ایران

منابع تاریخى باستان ایران تاریخ باستانى ایران منابع و مآخذ گوناگون دارد و در سایه کوششهاى مداوم باستانشناسان در شرق نزدیک، هرروز در اثر حفریات، اسناد و مدارک جدیدى بر منابع موجود افزوده مى‏شود. مهمترین و موثقترین منابع تاریخى باستانى ایران کتیبه‏هاى هخامنشى است که به زبان پارسى باستانى نوشته شده است. علاوه‏براین کتاب اوستا […]

عروسی و عزا در ایران باستان

عروسى و عزا در ایران باستان و عهد هخامنشیان استاد سعید نفیسى مى‏نویسد: در نخستین تمدن آریایى، مهمترین واقعه خانوادگى زناشویى بوده است که از مراسم دینى به‏شمار مى‏رفت. زن و شوهر پیش از وقت یکدیگر را مى- پسندیدند و سپس عقد زناشویى را بنابر آیین خاصى مى‏بستند. نخست داماد جامه نو مى‏پوشید و با […]

قوانین جزائى و انواع کیفر در ایران باستان

قوانین جزائى و انواع کیفر

دکتر گیرشمن مى‏نویسد: «دانشمندانى که متون متعددى را که از داریوش در بیستون و تخت جمشید و شوش و نقش رستم باقى مانده، مورد مداقه قرار داده‏اند، وجود تشابهى بین فرمانهاى او و قوانین حمورابى تشخیص مى‏دهند. این قوانین مبناى کار مشاورین داریوش بود. این متون رسمى توسط الواح و پاپیروسها به کلیه مراکز ایالات شاهنشاهى فرستاده مى‏شد. در روى کتیبه‏هایى که در آرامگاه داریوش است این جمله درخشان به چشم مى‏خورد: «من دوست دوستان خود بوده‏ام.» و در حقیقت نیز چنین بود. داریوش مللى را که سر به فرمان او مى‏نهادند مورد احترام قرار مى‏داد و آنها را در اقامه کلیه رسوم و آداب و قوانین خود آزاد مى‏گذاشت. وى در کتیبه بزرگى پس از ذکر کلیه ممالکى که در زیر فرمان او هستند چنین مى‏نویسد: «آنچه بدى به کار رفته بود، من به خوبى بدل کردم، نواحیى که بین آنها …

ادامه مطلب قوانین جزائى و انواع کیفر در ایران باستان

نظریات مورخین و دانشمندان در مورد کوروش بزرگ

در این مطلب که خدمت شما ایرانیان عزیز ارائه کردیم، نظرات و عقاید برخی مورخین و دانشمندان نامی را پیرامون شخصیت کوروش بزرگ منعکس کردیم. پیشنهاد میکنیم برای خواندن این نظرات به ادامه مطلب مراجعه فرمائید. امیدواریم که از خواندن این نظرات لذت ببرید.

باستان‌گرایی و باستان‌ستیزی

صادق حیدری نیا/ نقد و نظری بر دو مقاله‌ی تخت جمشید   باستان‌گرایی و باستان‌ستیزی؛ دو روی یک سکه در این مقاله «حیدری‏ نیا» عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‏ی اسلامی بر آن شده تا با ارایه مستدلاتی به نقد و بررسی بپردازد.

تاریخ سرگذشت کوروش کبیر

کورپایدیا [- تربیت کوروش‏] کتابى از گزنفون، به صورت داستان تاریخى، که دوران کودکى و جوانى و تمام فعالیتهاى بعدى کوروش کبیر را براى تأسیس شاهنشاهى ایران شرح مى‏دهد. گزنوفون در ضمن این داستان نظر خود را درباره حکومت و چگونگى تربیت حکام و مردان سیاسى گنجانده است. در این کتاب مطالب مأخوذ از سازمانهاى […]

روشنفکری چیست و روشنفکر کیست؟

روشنفکری چیست و روشنفکر کیست؟ روشنفکری به لحاظ تاریخی و تئوریک در اصل پدیده‌ای غربی و محصول نتیجه و رویکرد جنش اومانیستی است و متعلق به دوران و تمدن جدید است و امّا می‌توان آن مفهوم روشنفکری را در تاریخ گذشته‌‌تر هم جستجو کرد. در تعریف مفهوم روشنفکری برخی به پیروی از فلاسفه یونان به […]

شخصیت خسرو پرویز

خصال خسرو منابع و روایات شرق و غرب درباره شخصیت خسرو یکسان نیست. مورخان شرقى او را پادشاهى نمونه عدل و نصفت معرفى مى‏کنند، درحالى‏که منابع غربى برخلاف، او را شهریارى طماع و بیدادگر مى‏شمرند. ازجمله نظام الملک، طى حکایت مفصلى، مى‏نویسد که والى آذربایجان که از حیث مال و منال بینظیر بود، با پیرزنى […]

منابع تاریخى باستان ایران

منابع تاریخى باستان ایران تاریخ باستانى ایران منابع و مآخذ گوناگون دارد و در سایه کوششهاى مداوم باستانشناسان در شرق نزدیک، هرروز در اثر حفریات، اسناد و مدارک جدیدى بر منابع موجود افزوده مى‏شود. مهمترین و موثقترین منابع تاریخى باستانى ایران کتیبه‏هاى هخامنشى است که به زبان پارسى باستانى نوشته شده است. علاوه‏براین کتاب اوستا […]

عروسی و عزا در ایران باستان

عروسى و عزا در ایران باستان و عهد هخامنشیان استاد سعید نفیسى مى‏نویسد: در نخستین تمدن آریایى، مهمترین واقعه خانوادگى زناشویى بوده است که از مراسم دینى به‏شمار مى‏رفت. زن و شوهر پیش از وقت یکدیگر را مى- پسندیدند و سپس عقد زناشویى را بنابر آیین خاصى مى‏بستند. نخست داماد جامه نو مى‏پوشید و با […]

آیین مزدک

آیین مزدک که به خُرّم[۱] («شاد» و «خوش») یا درست دین نیز شهره است، در دوره حکومت قُباد ِ ]اول[ (۴۸۸ ـ ۵۳۱)، شاهنشاه ساسانى، در ایران شکوفا شد. نام این دین برگرفته از نام مزدک، بنیادگذار آن است. مفاهیم اجتماعى آیین مزدک مهم است، به ویژه به این خاطر که اغلب مى اندیشند شکل آغازین و شرقى ِ سوسیالیسم و کمونیسم را داشته است (نولدِکه، ۱۸۷۹; کریستن سِن، ۱۹۲۵; و دیگران)، اما این یک مبالغه است که مى خواهد آیین مزدک را به یک نهضت اساساًاجتماعى تقلیل دهد (کِلیما،۱۹۵۷).

ادامه مطلب آیین مزدک

نظریات مورخین و دانشمندان در مورد کوروش بزرگ

در این مطلب که خدمت شما ایرانیان عزیز ارائه کردیم، نظرات و عقاید برخی مورخین و دانشمندان نامی را پیرامون شخصیت کوروش بزرگ منعکس کردیم. پیشنهاد میکنیم برای خواندن این نظرات به ادامه مطلب مراجعه فرمائید. امیدواریم که از خواندن این نظرات لذت ببرید.

باستان‌گرایی و باستان‌ستیزی

صادق حیدری نیا/ نقد و نظری بر دو مقاله‌ی تخت جمشید   باستان‌گرایی و باستان‌ستیزی؛ دو روی یک سکه در این مقاله «حیدری‏ نیا» عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‏ی اسلامی بر آن شده تا با ارایه مستدلاتی به نقد و بررسی بپردازد.

تاریخ سرگذشت کوروش کبیر

کورپایدیا [- تربیت کوروش‏] کتابى از گزنفون، به صورت داستان تاریخى، که دوران کودکى و جوانى و تمام فعالیتهاى بعدى کوروش کبیر را براى تأسیس شاهنشاهى ایران شرح مى‏دهد. گزنوفون در ضمن این داستان نظر خود را درباره حکومت و چگونگى تربیت حکام و مردان سیاسى گنجانده است. در این کتاب مطالب مأخوذ از سازمانهاى […]

روشنفکری چیست و روشنفکر کیست؟

روشنفکری چیست و روشنفکر کیست؟ روشنفکری به لحاظ تاریخی و تئوریک در اصل پدیده‌ای غربی و محصول نتیجه و رویکرد جنش اومانیستی است و متعلق به دوران و تمدن جدید است و امّا می‌توان آن مفهوم روشنفکری را در تاریخ گذشته‌‌تر هم جستجو کرد. در تعریف مفهوم روشنفکری برخی به پیروی از فلاسفه یونان به […]

شخصیت خسرو پرویز

خصال خسرو منابع و روایات شرق و غرب درباره شخصیت خسرو یکسان نیست. مورخان شرقى او را پادشاهى نمونه عدل و نصفت معرفى مى‏کنند، درحالى‏که منابع غربى برخلاف، او را شهریارى طماع و بیدادگر مى‏شمرند. ازجمله نظام الملک، طى حکایت مفصلى، مى‏نویسد که والى آذربایجان که از حیث مال و منال بینظیر بود، با پیرزنى […]

منابع تاریخى باستان ایران

منابع تاریخى باستان ایران تاریخ باستانى ایران منابع و مآخذ گوناگون دارد و در سایه کوششهاى مداوم باستانشناسان در شرق نزدیک، هرروز در اثر حفریات، اسناد و مدارک جدیدى بر منابع موجود افزوده مى‏شود. مهمترین و موثقترین منابع تاریخى باستانى ایران کتیبه‏هاى هخامنشى است که به زبان پارسى باستانى نوشته شده است. علاوه‏براین کتاب اوستا […]

عروسی و عزا در ایران باستان

عروسى و عزا در ایران باستان و عهد هخامنشیان استاد سعید نفیسى مى‏نویسد: در نخستین تمدن آریایى، مهمترین واقعه خانوادگى زناشویى بوده است که از مراسم دینى به‏شمار مى‏رفت. زن و شوهر پیش از وقت یکدیگر را مى- پسندیدند و سپس عقد زناشویى را بنابر آیین خاصى مى‏بستند. نخست داماد جامه نو مى‏پوشید و با […]

بزرگانِ جهان درباره کوروش بزرگ چه می گویند؟

کورش بزرگ، پدر نامی ِ ایران زمین و بنیان گذار فرهنگ ِ  دوستی و بخشایش در میان فرمانروایان  (از جمله افتخارات ملت نجیب ایران) است، کسی که بر خلاف بسیاری از افسرداران تاریخ در اوج قدرت معنای راستین «حقوق بشر» را به جهانیان آموخت، گوهر نابی که  امروز ِ جهان امروز بسیار به آن نیازمند است، در زیر گزیده‌ای از سخنانی می آید که جهانیان پیرامون این انسان کامل گفته‌اند، لازم به ذکر است که این سخنان آگاهانه و به دو دلیل گلچینی از سخنان اندیشمندان غربی است، نخست: یادآوری این نکته که جام جم و گوهر مقصود همین جا و در دل همین فرهنگ نهفته است و نیازی نیست برای گذر از هفت شهر عشق در عالم کوچک (ذهن) و عالم بزرگ (جهان)  مسیر اندیشه‌های نو ساخته  و شهرهای نو آوازۀ غرب را بپیماییم و دوم اینکه دریابیم خداگونه‌های در ذهن ما سیرآب شده از چشمۀ جوشان ِ حقیقت ِ  نهفته در دل ِ این تاریخند، پس بیاییم و ره افسانه نزنیم. کورش بزرگ همان ذوالقرنین قرآن است. بزرگمردی که ایرانیان او را پدر و تورات او را «مسیح» و یونانیان او را «سرور» و « قانونگذار» می‌نامند. دوست و دشمن به بزرگمنشی و آزادگی او شهادت داده‌اند:

ادامه مطلب بزرگانِ جهان درباره کوروش بزرگ چه می گویند؟

نظریات مورخین و دانشمندان در مورد کوروش بزرگ

در این مطلب که خدمت شما ایرانیان عزیز ارائه کردیم، نظرات و عقاید برخی مورخین و دانشمندان نامی را پیرامون شخصیت کوروش بزرگ منعکس کردیم. پیشنهاد میکنیم برای خواندن این نظرات به ادامه مطلب مراجعه فرمائید. امیدواریم که از خواندن این نظرات لذت ببرید.

باستان‌گرایی و باستان‌ستیزی

صادق حیدری نیا/ نقد و نظری بر دو مقاله‌ی تخت جمشید   باستان‌گرایی و باستان‌ستیزی؛ دو روی یک سکه در این مقاله «حیدری‏ نیا» عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‏ی اسلامی بر آن شده تا با ارایه مستدلاتی به نقد و بررسی بپردازد.

تاریخ سرگذشت کوروش کبیر

کورپایدیا [- تربیت کوروش‏] کتابى از گزنفون، به صورت داستان تاریخى، که دوران کودکى و جوانى و تمام فعالیتهاى بعدى کوروش کبیر را براى تأسیس شاهنشاهى ایران شرح مى‏دهد. گزنوفون در ضمن این داستان نظر خود را درباره حکومت و چگونگى تربیت حکام و مردان سیاسى گنجانده است. در این کتاب مطالب مأخوذ از سازمانهاى […]

روشنفکری چیست و روشنفکر کیست؟

روشنفکری چیست و روشنفکر کیست؟ روشنفکری به لحاظ تاریخی و تئوریک در اصل پدیده‌ای غربی و محصول نتیجه و رویکرد جنش اومانیستی است و متعلق به دوران و تمدن جدید است و امّا می‌توان آن مفهوم روشنفکری را در تاریخ گذشته‌‌تر هم جستجو کرد. در تعریف مفهوم روشنفکری برخی به پیروی از فلاسفه یونان به […]

شخصیت خسرو پرویز

خصال خسرو منابع و روایات شرق و غرب درباره شخصیت خسرو یکسان نیست. مورخان شرقى او را پادشاهى نمونه عدل و نصفت معرفى مى‏کنند، درحالى‏که منابع غربى برخلاف، او را شهریارى طماع و بیدادگر مى‏شمرند. ازجمله نظام الملک، طى حکایت مفصلى، مى‏نویسد که والى آذربایجان که از حیث مال و منال بینظیر بود، با پیرزنى […]

منابع تاریخى باستان ایران

منابع تاریخى باستان ایران تاریخ باستانى ایران منابع و مآخذ گوناگون دارد و در سایه کوششهاى مداوم باستانشناسان در شرق نزدیک، هرروز در اثر حفریات، اسناد و مدارک جدیدى بر منابع موجود افزوده مى‏شود. مهمترین و موثقترین منابع تاریخى باستانى ایران کتیبه‏هاى هخامنشى است که به زبان پارسى باستانى نوشته شده است. علاوه‏براین کتاب اوستا […]

عروسی و عزا در ایران باستان

عروسى و عزا در ایران باستان و عهد هخامنشیان استاد سعید نفیسى مى‏نویسد: در نخستین تمدن آریایى، مهمترین واقعه خانوادگى زناشویى بوده است که از مراسم دینى به‏شمار مى‏رفت. زن و شوهر پیش از وقت یکدیگر را مى- پسندیدند و سپس عقد زناشویى را بنابر آیین خاصى مى‏بستند. نخست داماد جامه نو مى‏پوشید و با […]

فرهنگ ایران و یونان

در رسانه‌های امروزی جهان و شوربختانه به پیروی کورکورانه‌ی آنان در رسانه های ملی و دولتی ایران سقراط – و در کل این است که جایگاه شناسایی دانش‌پژوهی و حکمت جهان شناسایی می‌شود در این سخنان تمدنهای دیگر جهان از جمله ایران با روگرفت از این دانش خود را بالنده کرده‌اند! اکنون پرسش اینجاست که این سخنان تا چه اندازه درست می‌باشد؟

نگاهی گذرا بر و یونان پاسخی است بهر این پرسش…

ادامه مطلب فرهنگ ایران و یونان