افكار و عقايد صادق

افکار و اندیشه های صادق هدایت

افکار و اندیشه های صادق هدایت و علت طرد او چه بود؟

صادق هدایت فرزند اعتضاء الملک و از خاندان اشراف ایران بود، وی در ۲۸ بهمن ۱۲۸۱ هـ . ش در تهران تولد یافت و بیشتر عمر خود را در تهران سپری کرد. او برای تحصیل به فرانسه رفت و بیشتر اوقات خود را به سیر و سیاحت گذراند. سپس به ایران بازگشت و سال ۱۳۱۵ هـ . ش به بمبئی رفت و در آنجا زبان پهلوی را فرا گرفت و پس از بازگشت در سال ۱۳۲۴ به مدت دو ماه در تاشکند ازبکستان (شوروی سابق) اقامت جست و عاقبت روز ۱۹ فروردین ۱۳۳۰ هـ . ش در پاریس به وسیله گاز خود کشی کرد.
دوره حیات صادق هدایت و آثار به جا مانده از او را می توان از چند زاویه مورد بررسی قرار داد:

ادامه مطلب افکار و اندیشه های صادق هدایت