افغانستان

تاریخچه کشور افغانستان

افغانستان از یک دید بخشی مهم از تمدن ایران قدیم(ایران شرقی) می باشد و تمدن ایرانی ـ اسلامی در آنجا رشد و نمو پیدا کرد. حالا چرا ایرانیان آن را به نام خودشان می زنند و افغانستان را نمی گویند. تمدن ایران قدیم اسلامی نمی گویند. طوری می گویند که فقط مختص به این بخش […]

دانلود کتاب تاریخ ادبیات افغانستان

دانلود کتاب تاریخ ادبیات افغانستان دانلود کتاب تاریخ ادبیات افغانستان رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

دانلود رایگان کتاب رخدادهای مهم سیاسی افغانستان

دانلود رایگان کتاب رخدادهای مهم سیاسی افغانستان دانلود کتاب تاریخ افغانستان رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

دامغان دروازه ناشناخته تاریخ (قسمت سوم)

تپه حصار تمدنی فراموش شده نخستین کسانی که بعد از دوران یخچالی چهارم که بر زمین گذشت، به دشت دامغان پا گذاشته اند یا آثار تمدنی آنها به جاست، مردمی بوده اند که برای اولین بار در شمال شیر آشیان (روستایی در ۱۵ کیلوتری غرب دامغان)، ساکن شده و نخستین ظروف سفالی دست ساز را […]

زردشت پیامبر الهی است؟

در قرآن از زرتشت به عنوان پیامبر الهی در جایی یاد شده است؟ درموردشخصیتهاوچهرههای تاریخی کمتر کسی را میتوان یافت که مانند زرتشت چهره معمائی و مبهمی داشته باشد. شخصیت حقیقی اوآن قدر تاریک و مبهم است که برخی ازپژوهشگران اورااختلافیترین چهره تاریخ میدانندچراکه هم در تاریخ تولد و هم در محل تولداو، اختلافات فراوانی […]

مرزهای ایران در دوران صفویه و افشاریه

مرزهای ایران در دوران صفویه و افشاریه از کجا تا به کجا بوده است؟ پس از فروپاشی دولت تیموریان، دولت‌های کوچکی بر ایران حکومت کردند تا سرانجام دولت صفویان روی کار آمد. مؤسس سلسله صفویان، شاه اسماعیل از نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی بود که تبریز را به کمک ترکمان‌ها تصرف کرد و در محرم […]

نقش دولتهای استعماری در قتل قائم مقام فراهانی

آیا در قتل قائم مقام فراهانی دولتهای استعماری دست داشتند؟ لطفاً به طور مستند بررسی کنید. ابتدا خلاصه ای از زندگی وی«میرزا ابوالقاسم حسینی فراهانی فرزند میرزا عیسی در سال ۱۱۹۳ ق در فراهان به دنیا آمد. جد او با ۳۹ واسطه به امام سجاد ـ علیه السّلام ـ می رسد. پدر و مادرش تحصیل […]

دانلود رایگان کتاب رخدادهای مهم سیاسی افغانستان

دانلود رایگان کتاب رخدادهای مهم سیاسی افغانستان

دانلود کتاب تاریخ افغانستان

رمز فایل فشرده   www.adana.ir

توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

ادامه مطلب دانلود رایگان کتاب رخدادهای مهم سیاسی افغانستان