افشاریه

آشنایی با حمام های تاریخی استان کردستان

حمام پاشاخان این حمام در محله ” قطارچیان” شهر سنندج قرار دارد و یکی از قدیمی ترین حمام های شهر سنندج است. حمام ” پاشاخان” دارای هشتی، رخت کن، گرم خانه، خزینه، خلوتی، سرویس های بهداشتی و … است. این بنا متأثر از سبک معماری اصفهانی و با مصالح محلی ساخته شده و در دوره […]

معرفی مساجد استان کردستان

مسجد آویهنگ این مسجد در مرکز روستای ” آویهنگ” در دهستان ” ژاوه رود” غربی از بخش ” کلاترزان” شهرستان سنندج واقع شده است.

نادر شاه آخرین فاتح شرق-ناپلئون ایران

نادر شاه آخرین جهانگشای شرق     نادرقلی ملقب به طهماسب‌قلی خان و نادر شاه از ایل افشار خراسان بود که به پادشاهی ایران رسید و بنیانگذار دودمان افشاریه شد. او دوازده سال (از ۱۱۱۴ تا ۱۱۲۶( بر ایران حکومت کرد. پایتخت وی شهر مشهد بود. او از مشهورترین پادشاهان ایران پس از اسلام است […]

شروع به کار انجمن های سایت

با سلام   بلاخره بعد از یک مدت کوتاه و تلاش های متداوم انجمن سایت کوروش بزرگ افتتاح شد.در این انجمن علاوه بر بحث اصلی یعنی کوروش و هخامنشیان به بحث در مورد دیگر حکومت ها از زمان های قدیم ایران (حکومت های مثل:دولت مقتدر ساسانیان ،افشاریه ،قاجاریه،زندیه،ایران کنونی و …)پرداخته شده است.امیدوارم که مانند […]

نادر شاه افشار

نادر شاه افشار از ایل افشار بود او از مشهورترین پادشاهان ایران بعد از اسلام است ، ابتدا نادر قلی یا ندرقلی نامیده می شد موقعی که افغانها و روس ها و عثمانی ها از اطراف به ایران دست انداخته بودند و مملکت در نهایت هرج و مرج بود یک عده سوار با خود همراه کرد و به طهماسب صفوی که کین پدر برخواسته بود همراه شد فتنه های داخلی را خواباند افغانها را هم بیرون ریخت.

 

ادامه مطلب نادر شاه افشار

آشنایی با حمام های تاریخی استان کردستان

حمام پاشاخان این حمام در محله ” قطارچیان” شهر سنندج قرار دارد و یکی از قدیمی ترین حمام های شهر سنندج است. حمام ” پاشاخان” دارای هشتی، رخت کن، گرم خانه، خزینه، خلوتی، سرویس های بهداشتی و … است. این بنا متأثر از سبک معماری اصفهانی و با مصالح محلی ساخته شده و در دوره […]

معرفی مساجد استان کردستان

مسجد آویهنگ این مسجد در مرکز روستای ” آویهنگ” در دهستان ” ژاوه رود” غربی از بخش ” کلاترزان” شهرستان سنندج واقع شده است.

نادر شاه آخرین فاتح شرق-ناپلئون ایران

نادر شاه آخرین جهانگشای شرق     نادرقلی ملقب به طهماسب‌قلی خان و نادر شاه از ایل افشار خراسان بود که به پادشاهی ایران رسید و بنیانگذار دودمان افشاریه شد. او دوازده سال (از ۱۱۱۴ تا ۱۱۲۶( بر ایران حکومت کرد. پایتخت وی شهر مشهد بود. او از مشهورترین پادشاهان ایران پس از اسلام است […]

شروع به کار انجمن های سایت

با سلام   بلاخره بعد از یک مدت کوتاه و تلاش های متداوم انجمن سایت کوروش بزرگ افتتاح شد.در این انجمن علاوه بر بحث اصلی یعنی کوروش و هخامنشیان به بحث در مورد دیگر حکومت ها از زمان های قدیم ایران (حکومت های مثل:دولت مقتدر ساسانیان ،افشاریه ،قاجاریه،زندیه،ایران کنونی و …)پرداخته شده است.امیدوارم که مانند […]

از آریایی ها تا نابودی ایران

اقوام اریایی حدود ۵۰۰۰ سال پیش  پا به این سرزمین مقدس نهادند. برای دفاع از این خاک جنگ ها کردند ، شکست ها خورده اند و پیروزی های بزرگ به دست اورده اند.

دیاکو بزرگ مرد مادی اولین امپراطوری را در ایران تاسیس کرد و هگمتانه را پایتخت تمدن ایران نمود. سپس کوروش بزرگ امد و با تاسیس سلسله ی هخامنشی بنیانگذار بزرگترین امپراطوری جهان شد و برای مردم شادی را به ارمغان اورد. پس از مرگ اسکندر مقدونی فتوحاتش را بین فرماندهانش تقسیم کردند و ایران سهم سلوکیان شد.

 

ادامه مطلب از آریایی ها تا نابودی ایران