افسانه اسارت یهودیان

مستند اربابان جعل

مستند اربابان جعل

یه مستند دیدم به نام اربابان جعل

برای دانلود و دیدن این مستند به ادامه مطلب بروید و نظر خودتان را راجع به این مستند بنویسید

این مستند شامل پنج قسمت است :

قسمت نخست درباره جعل در تاریخ و… در اعصار گوناگون سخن می گوید

قسمت دوم درباره افسانه اسارت یهودیان در بابل و جعل های پیرامون آن

قسمت سوم درباره منشور کوروش و ترجمه ساختگی و نظرات دانشمندان پیرامون این لوح

قسمت چهارم درباره نظریه ذوالقرنین بودن کوروش است که این نظریه رابه نقدکشیده

قسمت پنجم درباره جشن ایرانی کشی پوریم خواهد بود …

ادامه مطلب مستند اربابان جعل