اعراب

عوامل شکست ایرانیان بدست اعراب

با توجه به اینکه ایرانیان دارای تمدن بزرگ و قدرت نظامی بودند چرا نتوانستند در مقابل حملات مسلمانان مقاومت نمایند؟ چه عواملی را می توان در شکست ایرانیان مؤثر و دخیل دانست؟ پاسخ: برای بررسی علل شکست یک دولت از نیروی بیگانه باید وضعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن دولت را مورد ارزیابی قرار […]

اهداف حمله اعراب مسلمان به ایران چه بود؟

اهداف حمله اعراب مسلمان به ایران چه بود؟ پاسخ: دین اسلام و اعتقاد به رواج و گسترش آن از مهمترین اهداف مسلمانان در این جنگ بوده است. گرچه کسب غنمیت هم در مراحل اولیه، طبق وعده ای که پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ داده بود و یا سخنانی که توسط افراد مختلف […]

رفتار اعراب با ایرانیان پس از فتح مناطق با ایرانیان چگونه بود؟

رفتار اعراب با ایرانیان پس از فتح مناطق با ایرانیان چگونه بود؟ پاسخ: پس از رحلت رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ لشکر کشی خلفاء به نقاط مختلف شبه جزیره شروع گردید. ابتدا پادشاهان حین و غسان تحت پرچم اسلام درآمدند، سپس سپاه اسلام وارد کشور زرتشت نشین ایران گردید. این اولین […]

فتح الفتوح به کدامیک از جنگهای ایران و اعراب اطلاق می شود

فتح الفتوح به کدامیک از جنگهای ایران و اعراب اطلاق می شود؟ توضیح دهید؟ پاسخ: در زمان خلافت ابوبکر یکی از رؤسای عرب از قبیله بنی شیبان بنام مثنی بن حارثه، غالباً با افراد خود بر قسمتی از خاک سرحدی ایران که عرب آن را سواد می گفت، برای غارت دستبرد می زد، وی نزد […]

کشف مدارک تازه درباره حمله اعراب به ایران

کشف مدارک تازه درباره حمله اعراب به ایران در کتابخانۀ ملی اتریش ۲۵۰ پاپیروس متعلق به قرن هفتم میلادی پیدا شده است که از جمله اطلاعات تازه‌ای در بارۀ فتح ایران به دست اعراب در بر دارد. به طور کلی این مدارک تاریخی مربوط به فتوحات عرب در خاورمیانه و آفریقای شمالی است. کارشناسان اتریشی […]

حمله اعراب به ایران

با توجه به دامنه دار بودن این بحث حمله اعراب به ایران توجه شما رو به ذکر دو نکته ضروری جلب میکنم که غالا دوستا توجهی به این مطالب ندارند:  این را باید در نظر بگیرید که کسی ادعای این را ندارد که مهاجمینعرب به ایران  کشتار یا غارت نداشتند هر جنگی داری چنین شرایطی […]

پی‏آمدهاى استیلاى اعراب‏

پى‏آمدهاى استیلاى اعراب‏ اگر استیلاى یونانیان- مقدونیان و ایلامیان بر سرزمین ایران آثارى نسبتا موقتى و سطحى به‏جا گذاشت، استیلاى عربها روى تاریخ و فرهنگ ایران بگونه‏اى ژرف مؤثر واقع شد. همانگونه که قبلا گفتیم عربها شکل تازه‏اى از روابط اجتماعى را با خود نیاوردند. برعکس خود آنها به روند فئودالیزه شدن کشانده شدند، این […]

جد اعلای قوم عرب کیست؟

جد اعلای قوم عرب کیست؟

بیشتر مورخین، اعراب را به سه دسته اصلی تقسیم می کنند: ۱) عرب بائده: که در قدیم بودند و بعد منقرض شدند. ۲)عرب عاربه: یعنی عرب اصیل که در عصر پیامبر و پس از آن همچنان حضور داشتند مانند عرب قحطانی ساکن در جنوب شبه جزیره که بمرور به سایر مناطق شبه جزیره مهاجرت کردند. اوس و خزرج ساکن در مدینه از جمله عرب قحطانی مهاجر می باشند. ۳)عرب مستعربه: یعنی کسانی که در اصل عرب نبودند ولی به جهت سکونت در منطقه جزیره العرب عرب شدند. فرزندان حضرت اسماعیل که به عرب عدنانی شهرت یافتند عرب مستعربه بودند.

ادامه مطلب جد اعلای قوم عرب کیست؟

عوامل شکست ایرانیان بدست اعراب

با توجه به اینکه ایرانیان دارای تمدن بزرگ و قدرت نظامی بودند چرا نتوانستند در مقابل حملات مسلمانان مقاومت نمایند؟ چه عواملی را می توان در شکست ایرانیان مؤثر و دخیل دانست؟ پاسخ: برای بررسی علل شکست یک دولت از نیروی بیگانه باید وضعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن دولت را مورد ارزیابی قرار […]

اهداف حمله اعراب مسلمان به ایران چه بود؟

اهداف حمله اعراب مسلمان به ایران چه بود؟ پاسخ: دین اسلام و اعتقاد به رواج و گسترش آن از مهمترین اهداف مسلمانان در این جنگ بوده است. گرچه کسب غنمیت هم در مراحل اولیه، طبق وعده ای که پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ داده بود و یا سخنانی که توسط افراد مختلف […]

رفتار اعراب با ایرانیان پس از فتح مناطق با ایرانیان چگونه بود؟

رفتار اعراب با ایرانیان پس از فتح مناطق با ایرانیان چگونه بود؟ پاسخ: پس از رحلت رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ لشکر کشی خلفاء به نقاط مختلف شبه جزیره شروع گردید. ابتدا پادشاهان حین و غسان تحت پرچم اسلام درآمدند، سپس سپاه اسلام وارد کشور زرتشت نشین ایران گردید. این اولین […]

فتح الفتوح به کدامیک از جنگهای ایران و اعراب اطلاق می شود

فتح الفتوح به کدامیک از جنگهای ایران و اعراب اطلاق می شود؟ توضیح دهید؟ پاسخ: در زمان خلافت ابوبکر یکی از رؤسای عرب از قبیله بنی شیبان بنام مثنی بن حارثه، غالباً با افراد خود بر قسمتی از خاک سرحدی ایران که عرب آن را سواد می گفت، برای غارت دستبرد می زد، وی نزد […]

کشف مدارک تازه درباره حمله اعراب به ایران

کشف مدارک تازه درباره حمله اعراب به ایران در کتابخانۀ ملی اتریش ۲۵۰ پاپیروس متعلق به قرن هفتم میلادی پیدا شده است که از جمله اطلاعات تازه‌ای در بارۀ فتح ایران به دست اعراب در بر دارد. به طور کلی این مدارک تاریخی مربوط به فتوحات عرب در خاورمیانه و آفریقای شمالی است. کارشناسان اتریشی […]

حمله اعراب به ایران

با توجه به دامنه دار بودن این بحث حمله اعراب به ایران توجه شما رو به ذکر دو نکته ضروری جلب میکنم که غالا دوستا توجهی به این مطالب ندارند:  این را باید در نظر بگیرید که کسی ادعای این را ندارد که مهاجمینعرب به ایران  کشتار یا غارت نداشتند هر جنگی داری چنین شرایطی […]

پی‏آمدهاى استیلاى اعراب‏

پى‏آمدهاى استیلاى اعراب‏ اگر استیلاى یونانیان- مقدونیان و ایلامیان بر سرزمین ایران آثارى نسبتا موقتى و سطحى به‏جا گذاشت، استیلاى عربها روى تاریخ و فرهنگ ایران بگونه‏اى ژرف مؤثر واقع شد. همانگونه که قبلا گفتیم عربها شکل تازه‏اى از روابط اجتماعى را با خود نیاوردند. برعکس خود آنها به روند فئودالیزه شدن کشانده شدند، این […]

از آریایی ها تا نابودی ایران

اقوام اریایی حدود ۵۰۰۰ سال پیش  پا به این سرزمین مقدس نهادند. برای دفاع از این خاک جنگ ها کردند ، شکست ها خورده اند و پیروزی های بزرگ به دست اورده اند.

دیاکو بزرگ مرد مادی اولین امپراطوری را در ایران تاسیس کرد و هگمتانه را پایتخت تمدن ایران نمود. سپس کوروش بزرگ امد و با تاسیس سلسله ی هخامنشی بنیانگذار بزرگترین امپراطوری جهان شد و برای مردم شادی را به ارمغان اورد. پس از مرگ اسکندر مقدونی فتوحاتش را بین فرماندهانش تقسیم کردند و ایران سهم سلوکیان شد.

 

ادامه مطلب از آریایی ها تا نابودی ایران