اعراب بيابان نشين

اوضاع اقتصادی عربستان قبل از اسلام

اوضاع اقتصادی عربستان قبل از اسلام چگونه بود؟

پاسخ:

عربستان، شبه جزیره ای است که در جنوب غربی آسیا قرار گرفته است. قسمت اعظم آن را بیابانهای خشک و سوزان فراگرفته و از سه طرف به دریا مرتبط است. مساحت این کشور متجاوز از سه میلیون کیلومتر مربع است. «سطح این کشور مرکب از ریگستانهای پهناور و کوه و سنگلاخهایی است که در خلال آنها قسمت های سرسبزی وجود دارد.»(۱)

ادامه مطلب اوضاع اقتصادی عربستان قبل از اسلام