اعدام محمدولي خان اسدي

واقعه اعدام محمدولی خان اسدی بعد از واقعه مسجد گوهرشاد

محمدولی خان اسدی مفتخر به القاب مصباح دیوان، مصباح‌السلطنه و نهایتاً مصباح‌التولیه در سال۱۲۵۷ش متولد شد و در ۲۹ آذر ۱۳۱۴ به جرم همکاری و مساعدت با مسببان و به وجودآورندگان واقعه مسجد گوهرشاد در صحن مطهر حضرت رضا (ع) در شهر مشهد اعدام شد. او که در زمان مرگ حدود ۵۷ سال سن داشت از سال ۱۳۰۵ش تا واپسین روزهای آذر ۱۳۱۴ مقام نیابت تولیت آستان قدس رضوی در مشهد را از سوی رضاشاه برعهده داشت و چنان که از اسناد و مدارک متقن موجود برمی‌آید تا پایان عمر در خدمت صادقانه به مخدومش رضاشاه از هیچ کوششی فروگذار نکرد و شخص رضاشاه هم همواره از صداقت، درستکاری و پشتکار او نسبت به خودش رضایت خاطری تام داشت.

ادامه مطلب واقعه اعدام محمدولی خان اسدی بعد از واقعه مسجد گوهرشاد