اصول قرار داد کمپ دیوید

صلح سرد مصر با اسرائیل

صلح سرد مصر با اسرائیل

در سی امین سالگرد امضای قرارداد صلح «کمپ دیوید» میان اسرائیل و مصر، صلح دو کشور همچنان سرد و بی روح است.
گذشت سه دهه از انعقاد قرارداد صلح بزرگترین کشور عربی با اسرائیل در سکوت برگزار شده و در هیچیک از دو کشور، مراسمی به یاد امضای  قرارداد «کمپ دیوید» ترتیب  نیافته است.
پس از دیدار انور سادات رئیس جمهور مصر در نوامبر ۱۹۷۷٫م از قدس و در نتیجه سرسختی مناخیم بگین، کارتر رئیس جمهور آمریکا خواهان برگزاری یک گردهمایی در ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۸٫م در کمپ دیوید گردید.

ادامه مطلب صلح سرد مصر با اسرائیل