اصلاح

تأثیر پذیری رضاخان در کشف حجاب و اصلاحات از آتاتورک

تأثیر پذیری رضاخان در کشف حجاب و اصلاحات از آتاتورک چگونه بود؟ حجاب به معنی پوشش و پرده و حاجب می باشد و هر پوششی را نمیتوان حجاب دانست، بلکه به پوششی حجاب گفته میشود که به سبب پشت پرده واقع شدن صورت گیرد.(۱)

اصلاحات و سیاست داخلى شاه عباس اول‏

اصلاحات و سیاست داخلى شاه عباس اول‏ سیاست داخلى شاه عباس اول بر پایه پیکار با پراکندگى فئودالى و جدائى‏خواهى مالکان بزرگ فئودال، استوارى قدرت مرکزى و تبدیل ایران به یک حکومت یک‏پارچه و نیرومند، استوار بود. بنابراین شاه از همان آغاز سلطنتش به آن گروه از طبقه فئودالها متکى شد که به ایجاد یک […]

اصلاحات غازان خان‏

اصلاحات غازان خان‏ در پایان سده ۱۳ وضع عمومى اقتصاد ایران به وخامت گرائید. عیار پول‏هاى نقره‏اى به میزان زیادى کاهش یافت و نرخ پول پائین آمد. پنجمین ایلخان به نام کیخاتو خان (۱۲۹۱- ۱۲۹۵) کوشش کرد تا مانند چین پول کاغذى رواج دهد، اما در عمل با ناکامى روبرو گردید. دیرى نپائید کیخاتو خان […]

زرتشت و اصلاحات مذهبى‏

زرتشت و اصلاحات مذهبى‏ از محل و زمان تولد و جزئیات زندگى زرتشت اطلاع دقیقى در دست نیست. با اینکه عده‏اى تاریخ حیات او را در حدود دو هزار سال ق. م. مى‏دانند ولى مستشرقین از روى قراین، زندگى وى را بین قرنهاى دهم و ششم ق. م. حدس مى‏زنند. مى‏گویند هنگام تولد برخلاف کودکان […]

معرفی شهرها و جاذبه های استان مازندران

بعداز غلبه آریایی‌های مهاجم ومهاجرت بومیان، ساکنان جدید پس از مدتها ظاهر زیرفرمان هخامنشیان قرار گرفتند. درکتیبه بیستون سرزمین مازندران به نام پشتخوارگی ودر اوستا پزشخوارگر آمده است وبه نظرمیرسدکه مازندران جزو قلمرو اشکانیان بوده است. هم زمان بافتوحات مسلمانان از سلسله های پادوسبانان، آل باوند و افراسیابیان نام برده شده است که در طبرستان […]

دربار حکام قاجار؛ اولین نشانه‌های ظهور کشف حجاب

دربار حکام قاجار؛ اولین نشانه‌های ظهور کشف حجاب مقاله از کشف حجاب قجری تا کشف حجاب پهلوی رفع حجاب، سوغات ترکیه! رضاشاه در ۱۷ آذر ۱۳۱۴ با حضور در مراسم افتتاح دانشسرای مقدماتی نوبنیاد تهران به همراه ملکه و دخترانش بدون حجاب، آغاز تحولی نوین را اعلام نمود. تحولی که به کشف حجاب شهرت پیدا […]

زردشت پیامبر الهی است؟

در قرآن از زرتشت به عنوان پیامبر الهی در جایی یاد شده است؟ درموردشخصیتهاوچهرههای تاریخی کمتر کسی را میتوان یافت که مانند زرتشت چهره معمائی و مبهمی داشته باشد. شخصیت حقیقی اوآن قدر تاریک و مبهم است که برخی ازپژوهشگران اورااختلافیترین چهره تاریخ میدانندچراکه هم در تاریخ تولد و هم در محل تولداو، اختلافات فراوانی […]

اعتراف نامه ایمان

بیان رسمى باورهاى اعتقادى که هدف آن به طور معمول اظهار علنى از سوى فرد، گروه، جماعت، سینود یا کلیساست. اعتراف نامه ها شبیه به اعتقادنامه هاست، گرچه بیشتر آنها مبسوط ترند. این اعتراف نامه ها به ویژه به کلیساهاى اصلاح طلب پروتستان نسبت داده مى شود.

کلیساى مسیحى در قرون وسطى کوششى براى تدوین رسمى اعتقاداتش به عمل نیاورد. اعتقادنامه هاى به یادگارمانده از دوران باستان (اعتقادنامه نیقیه) یا تدوین شده در اوایل قرون وسطى (اعتقادنامه رسولان، اعتقادنامه آتاناسیوسى) به هنگام اعتراف به ایمان مسیحى در مراسم عبادى به کار مى رفت. به دنبال مناقشات اعتقادى،شوراها بعضى از مطالب اعتقادى را تعریف کردند. جنبش هاى بدعت آمیز هیچ اعلامیه جامعى در باب ایمان فراهم نیاوردند.

ادامه مطلب اعتراف نامه ایمان