اشرف‌الملوک

دانلود کتاب اشرف پهلوی در حسرت آرزوهای بر باد رفته

دانلود کتاب اشرف پهلوی در حسرت آرزوهای بر باد رفته دانلود کتاب اشرف پهلوی رمز فایل فشرده   www.adana.ir توضیحات بیشتر  درباره کتاب را  در ادامه بینید

نامزدی اشرف پهلوی و شمس

  تاج‌الملوک آیرملو و رضاخان یاور در سال ۱۲۹۶هـ ش در تهران صاحب دختری شدند که او را خدیجه نامیدند. تولد این فرزند موجی از شادی در خانواده پدید آورد و به دنبال آن رضاخان که تا حدودی خرافاتی بود قدم او را خیر انگاشت. به ویژه که تمامی موفقیتهای نظامی و سیاسی خود را […]

نامزدی اشرف پهلوی و شمس

 

تاج‌الملوک آیرملو و رضاخان یاور در سال ۱۲۹۶هـ ش در تهران صاحب دختری شدند که او را خدیجه نامیدند. تولد این فرزند موجی از شادی در خانواده پدید آورد و به دنبال آن رضاخان که تا حدودی خرافاتی بود قدم او را خیر انگاشت. به ویژه که تمامی موفقیتهای نظامی و سیاسی خود را پس از تولد او به دست آورد. به همین دلیل پس از رسیدن به سلطنت، دخترش را به شمس‌الملوک ملقب نمود.
به فاصله دو سال پس از تولد اولین فرزند، یعنی در چهارم آبان ۱۲۹۸ هـ ش، دو فرزند دیگر به فاصله پنج ساعت، اولی پسر و دومی دختر به دنیا آمدند که فرزند اول محمدرضا نام گرفت و فرزند دوم را زهرا نامیدند، که وی نیز پس از به قدرت رسیدن رضاشاه اشرف‌الملوک لقب گرفت.

ادامه مطلب نامزدی اشرف پهلوی و شمس