اسپی مزگت

آشنایی با مساجد استان گیلان

آشنایی با مساجد استان گیلان

مسجد اکبریه
مسجد اکبریه در محله « گابنه » در شهر لاهیجان واقع شده وتاریخ ساخت آن مربوط به زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار است. ساخت این مسجد به دلیل سعایت بدخواهان حاکم وقت لاهیجان به دربار شاهی و کاخ نامیدن این مسجد ، نیمه کاره رها شد. سنگ نبشته مرمری به خط نستعلیق که بر دیوار ضلع شرقی مسجد جای دارد ، بانی مسجد را « حاج علی اکبرلاهیجانی» نامیده است. مسجد اکبریه از دو قسمت وضوخانه و شبستان تشکیل شده است. در حاشیه شبستان و متن محراب کاشی کاری همراه با خطوط نسخ و مزین به آیات قرآنی دیده می شود.

ادامه مطلب آشنایی با مساجد استان گیلان