اسمسهای زیبا از کوروش

سخنان زیبا از کوروش بزرگ در قالب اس ام اس های زیبا و جالب

سخنان زیبا از کوروش بزرگ در قالب اس ام اس های زیبا و جالب

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید

 

ادامه مطلب سخنان زیبا از کوروش بزرگ در قالب اس ام اس های زیبا و جالب