استراتژي

استراتژی سرزمینهای سوخته،انگلیسیها،عین‌الدوله و عمران خوزستان

رقابتهای دو امپراتوری بزرگ روسیه تزاری و بریتانیای کبیر در قرن نوزدهم در آسیا، گرچه به استعمار مستقیم ایران منجر نشد اما صدمات جبران‌ناپذیری به آن وارد ساخت. در پی گسترش مستعمرات بریتانیا در هندوستان، روسیه تزاری بخشهای مهمی از شمال ایران را، در مواردی با همکاری دیپلماتیک ماموران محلی بریتانیا، به امپراتوری خود منضم […]

تاثیرات منفی جنگ جهانی اول بر ایران

تاثیرات منفی جنگ جهانی اول بر امور مختلف کشور ایران چگونه بود؟ جنگ جهانی اول که در اروپا به بهانه کشته شدن ولیعهد اتریش در سال ۱۹۱۴ م شروع و با ورود کشورهای دیگر جنگ گسترش و به آسیا رسید. به لحاظ موقعیت استراتژیکی ایران برای متحدین و متفقین با وجود این اعلام بی طرفی […]

دلیل جایگزینی حکومت پهلوی بجای قاجار

با وجود نفوذ کامل دولت انگلیس در ایران عهد قاجار چه لزومی به جایگزینی حکومت پهلوی بود؟ در دوره قاجار ساختار حکومت ایران و رقابت جهانی بر سر منطقه استراتژیک خاورمیانه و شرایط خاص حاکم بر جهان و وجود تنش های سیاسی بین دول غربی و امپراطور عثمانی و پیدایش جنگ های جهانی اول و […]

عهد نامه های بین ایران و بیگانگان در عهد قاجار

چه امتیازات و عهده نامه هایی بین ایران و بیگانگان در عهد قاجار منعقد و به آنها واگذار شد بیگانگان از جمله انگلیسیها و روسها همیشه مترصد فرصت بودند که در ایران نفوذ فراگیر داشته تا به مقاصد خود دست یابند. در دوره‌ی صفویان و بعد از آن که آشفتگی های داخلی ایران آنها را […]

نظام اقتصادی ایران در دوره ساسانی را توضیح دهید؟

نظام اقتصادی ایران در دوره ساسانی را توضیح دهید؟ پاسخ: ایران عهد ساسانی به خاطر گستره وسیع آن و قرار گرفتنش در منطقه استراتژیک جهان و تسلطش بر خاک های حاصلخیزی از منطقه آسیا که کشاورزی را ممکن می نمود و از طرفی رونق تجارت در این گستره وسیع جغرافیایی که ما بین سرزمین های […]

تبدیل ایران به پایگاه آلمان هیتلرى در خاورمیانه‏

 ایران در جنگ جهانى دوم‏ تبدیل ایران به پایگاه آلمان هیتلرى در خاورمیانه‏ پس از آغاز جنگ جهانى دوم و حمله آلمان هیتلرى به اتحاد جماهیر شوروى فعالیت شبکه جاسوسى فاشیست‏ها در ایران با وجود اعلام بیطرفى رسمى دولت ایران، به سختى افزایش یافت. هیتلرى‏ها ایران را به پایگاه اصلى خود در خاورمیانه تبدیل کردند.

عملیات جنگى در ایران ضمن آغاز جنگ‏ جهانی اول

عملیات جنگى در ایران ضمن آغاز جنگ‏ در ۲۳ اکتبر ۱۹۱۴ کشتى‏هاى نیروبر حامل ارتش زمینى انگلیسى- هندى، زیر حفاظت ناوهاى جنگى وارد خلیج فارس شدند و از ۴ نوامبر عملیات جنگى را در قسمت جنوبى بین النهرین آغاز کردند. این نیروها در دهم نوامبر آبادان را اشغال (در این نقطه یکانى از ماه مه […]

استراتژی سرزمینهای سوخته،انگلیسیها،عین‌الدوله و عمران خوزستان

رقابتهای دو امپراتوری بزرگ روسیه تزاری و بریتانیای کبیر در قرن نوزدهم در آسیا، گرچه به استعمار مستقیم ایران منجر نشد اما صدمات جبران‌ناپذیری به آن وارد ساخت. در پی گسترش مستعمرات بریتانیا در هندوستان، روسیه تزاری بخشهای مهمی از شمال ایران را، در مواردی با همکاری دیپلماتیک ماموران محلی بریتانیا، به امپراتوری خود منضم ساخت. در موازنه سیاسی که بین رقابتهای مستعمراتی این دو امپراتوری در دو دهه آخر قرن نوزدهم به عمل آمد ایران تلویحاً به عنوان کشور حائل بین هندوستان و روسیه شناخته شد. اما هر دو قدرت، که اکنون به ترتیب در شمال و جنوب همسایه ایران بودند، ظاهراً به انتظار استفاده از فرصتهای آینده، درشمال و جنوب ایران به اعمال نفوذ جدی دست می زدند. این اعمال نفوذ به گونه أی بود که در واقع سرنوشت این مناطق را به شدت تحت تاثیر قرار می‌داد.

ادامه مطلب استراتژی سرزمینهای سوخته،انگلیسیها،عین‌الدوله و عمران خوزستان