از ابرکشتی های عظیم الجثه

مستند کاوش های باستانی دوبله فارسی

1261446303 History Channel Ancient Discoveries Machines of the Gods 2007 مستند کاوش های باستانی دوبله فارسی

“History.Channel – Ancient Discoveries
خرید مستند کاوش های باستانی دوبله فارسی

۱۰ قسمت

۵۵۰۰تومان
icon

تعداد: ۳ دی وی دی divx

۱۰ قسمت هر کدام حدود ۴۳ دقیقه دوبله فارسی

شامل موارد زیر:

مستند روبات ها

مستند دستگاه خدایان

مستند تسلیحات و ماشین ها و ابر کشتیهای   باستانی چین

مستند ماشین های شرق

مستند دستگاه های مرگ آور

مستند نبرد تروآ

ابرکشتی های عظیم الجثه باستانی

مستند ماشین های نظامی باستان

ادامه مطلب مستند کاوش های باستانی دوبله فارسی