ارشك

نیروهای مخالف روحانیت در جمع مبارزان و انقلابیون

با وجود نیروهای مخالف روحانیت در جمع مبارزان و انقلابیون، روحانیت چگونه به رهبری برگزیده شد؟ صدای آزادی‌خواهی رهبری از یوغ استبداد و استعمار در ایران قبل از مشروطه شروع شد و گروه‌ها و احزاب، با گرایشات ایدئولوژی مختلف شکل گرفتند. گروه‌های بزرگ با گرایشات مذهبی و علماء بود، چنان که در تاریخ ایران قبل […]

کارکرد مثبت و منفی اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی

اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی از طیف روشنفکران بودند کارکرد مثبت و منفی آنها چه بود؟ در مواجهه با رشد صنعتی و پیشرفت مادی تمدن غرب و هجوم اندیشه های آنها، روشنفکران و آگاهان ملل آسیا و آفریقا و بخصوص جهان عرب و کشورهای اسلامی و بخصوص ایران، عکس‌العمل‌‌های متفاوتی نشان دادند. دسته‌ای از […]

سرگذشت پیشواى اسلام‏ محمد بن عبد اللّه

سرگذشت پیشواى اسلام‏ محمد بن عبد اللّه، پیشوا و رهبر نهضت اسلامى، در سال ۵۷۰ میلادى متولد شده است. وى به دو تیره بزرگ از تیره‏هاى قریش منسوب بود؛ یعنى از طرف پدر به بنى هاشم و از طرف مادر به «بنى زهره» مى‏پیوست. پدر محمد، عبد اللّه دو ماه قبل از تولد فرزند، درگذشت […]

کوروش کوچک و رابطه با اسپارت

کوروش کوچک‏ هیچیک از جنگهاى آسیا باندازه لشکرکشى کوروش کوچک محل توجه واقع نشده و علت عمده آن هم هنرنمائى‏هاى قشون یونانى بود که در تحت اختیار آن شاهزاده و فرمان کزنفون خدمت میکرد، لیکن مردانگى و کفایت و کاردانى آن حادثه‏جوى بزرگ که با بیهنرى و تن‏پرورى سلاطین آنوقت ایران ضدیت تامه ظاهر میسازد […]

کوروش کوچک و رابطه با اسپارت

  • 1,379 بازدید
  • ۲۸ مهر ۱۳۹۰
  • اشخاص

کوروش کوچک‏

هیچیک از جنگهاى آسیا باندازه لشکرکشى کوروش کوچک محل توجه واقع نشده و علت عمده آن هم هنرنمائى‏هاى قشون یونانى بود که در تحت اختیار آن شاهزاده و فرمان کزنفون خدمت میکرد، لیکن مردانگى و کفایت و کاردانى آن حادثه‏جوى بزرگ که با بیهنرى و تن‏پرورى سلاطین آنوقت ایران ضدیت تامه ظاهر میسازد خیلى محل نظر است و اثر آن براى خواننده تاریخ بمنزله نسیم خنکى است که بمسافرى در منطقه حاره بوزد.

ادامه مطلب کوروش کوچک و رابطه با اسپارت