ارزيابى سياست اسكندر مقدونى‏

ارزیابى سیاست اسکندر مقدونى‏

  • 1,100 بازدید
  • ۱۴ آبان ۱۳۹۰
  • اشخاص

 ارزیابى سیاست اسکندر مقدونى‏

در تاریخ‏نگارى نوین ارزیابى‏هاى گوناگونى نسبت به فعالیت‏هاى اسکندر مقدونى به چشم مى‏خورد. دانش نوین بنابر بعضى معیارها نظریات تاریخ‏نگاران قدیمى را تکرار مى‏کند، این تاریخ‏نگاران ضمن بیان رویدادها سه هدف را در نظر گرفته‏اند: اول ستایشگرى، دوم ارزیابى فعالیت‏هاى اسکندر با نظریه کاملا منفى و سوم ارزیابى از لحاظ این‏که اسکندر شاگرد و پیرو مکتب ارسطو بود، در اینجا فعالیت‏هاى اسکندر به دو دوره تقسیم مى‏شود: دوره اول زمانى بود که گویا اسکندر از اندرزهاى ارسطو پیروى مى‏کرد البته در این مورد ارزیابى کاملا مساعد بود، دوره دوم زمانى بود که اسکندر از پیروى اندرز- هاى معلمش سرباز زد- البته در این دوره ارزیابى منفى بود…

ادامه مطلب ارزیابى سیاست اسکندر مقدونى‏