ارزش آزادى‏ دوره هخامنشیان

ارزش آزادى‏ دوره هخامنشیان

تمدن ایران در عهد هخامنشیان‏

ارزش آزادى‏

«آنچه از مدارک تاریخى برمى‏آید، یونانیان بیش از ایرانیان براى حقوق و آزادیهاى فردى و اجتماعى خود احترام قائل بودند. وقتى شهربان ایرانى از جلال و شکوه دربار خشایارشا براى دو نفر از اسپارتیها سخن مى‏گوید، یکى از آنان به سرباز پارسى چنین مى‏گوید: «تو اسارت را تحمل کرده‏اى ولى هرگز طعم‏…

ادامه مطلب ارزش آزادى‏ دوره هخامنشیان