اردن

نظر شاردن و کرزن در مورد جمعیت ایران‏

نظر شاردن و کرزن در مورد جمعیت ایران‏ «… شاردن قلت جمعیت را در اثر چهار علت فرعى مى‏داند که عبارتند از فسق و فجور غیر طبیعى، افراط در زندگى تجملى، ازدواج در سن جوانى، مهاجرت دائمى به هند. ملکم در اوایل قرن حاضر جمعیت ایران را در حدود ۶ میلیون تخمین‏زده و موانع ازدیاد […]

دولت عربستان زمان ظهور اسلام

آیا عربستان، دولت واحد و مستقلی داشت یا زیر نظر ایران و روم بود؟ (زمان ظهور اسلام) پاسخ: بدیهی است بوجود آمدن یک واحد سیاسی و تشکیل حکومت، نیاز به یک فرهنگ و اهداف مشترک دارد، تا افراد مختلف را بر گرد هم جمع کند و آنان را برای رسیدن به آن هدف رهنمون گردد. […]

باستان‌گرایی و باستان‌ستیزی

صادق حیدری نیا/ نقد و نظری بر دو مقاله‌ی تخت جمشید   باستان‌گرایی و باستان‌ستیزی؛ دو روی یک سکه در این مقاله «حیدری‏ نیا» عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‏ی اسلامی بر آن شده تا با ارایه مستدلاتی به نقد و بررسی بپردازد.

طرز معیشت مردم در ایران باستان

طرز معیشت مردم‏ واتسن در تاریخ خود مى‏نویسد: «تمام کودکان در ایران از دوران طفولیت در معرض چنان زندگى سختى قرار مى‏گیرند که افراد نحیف و مریض آنها از بین مى‏روند و این روش چنان بوده است که گویى آیین اسپارتى که بنابرآن تمام اطفال ضعیف امکان رشد و زندگى نداشتند در میان آنان هنوز […]

سکنه و جمعیت ایران‏ باستان

سکنه و جمعیت ایران‏ قبل از آنکه احوال طبقات مختلف اجتماعى، یعنى وضع کشاورزان، پیشه‏وران، روشنفکران، فئودالها، و اشراف و روحانیان، و دیگر قشرهاى اجتماعى مورد مطالعه قرار گیرد، نخست سکنه و جمعیت ایران را، با توجه به مدارک و اسناد موجود، مورد تحقیق و بررسى قرار مى‏دهیم: جمعیت ایران‏ طبق فرضیه‏اى، آریاییها در حدود […]

عوامل پیروزى اعراب

علل پیروزى اعراب‏ یکى از عوامل پیروزى اعراب این بود که این قوم صحراگرد به زندگى سخت و ساده خو گرفته بودند و از تشنگى و گرسنگى بیم نداشتند. شتر کمک زیادى به پیشرفت عرب مى‏کرد. این چهارپاى بردبار براى عرب، سودمندتر از اسب و استر رومیان و ایرانیان بود. عرب سوار شتر مى‏شد، زیر […]

نگاهی به تاریخچه “نوروز” از دوره باستان تا امروز(۲)

نگاهی به تاریخچه “نوروز” از دوره باستان تا امروز(۲)  در مطلب قبل به بررسی ابعادی از گذر نوروز در تاریخ ایران پرداختیم. در این مطلب این تاریخ را پی می گیریم. و اشاره ای به نوروز در عصر خلفا و در عصر حاکمیت تشیع در مرزهای کشورمان خواهیم داشت. جشن فروردین و فروردگان فروردین از […]

کاخ سه دری » تخت جمشید

در مرکز کوشک شاهی تخت‌جمشید،کاخ کوچکی قرار دارد که توسط سه درگاه و چند راهرو به کاخ‌های دیگر راه می یابد و از این جهت آن را «کاخ مرکزی» و یا «سه دری» می خوانند که آن را دروازه شاهان نیز گفته اند. چون بر پلکان‌های آن، نجبای کشور را نقش کرده‌اند که به وضعی دوستانه و غیر رسمی، برای دیدار فرمانروا می روند و نیز به سبب نوع استفاده و موقعیت کاخ،گاهی آن را «تالار شورا»نیز نامیده‌اند.

پیشتر بنای این کاخ را به داریوش بزرگ نسبت می دادند،اما دلایلی در درست داریم که ساخت کامل آن توسط اردشیر یکم صورت گرفته بوده است. که باز هم در این مورد سخن خواهیم راند.

ادامه مطلب کاخ سه دری » تخت جمشید