اردشير

اسلام به زور شمشیر به ما تحمیل شده است

برخی از مبلغین زرتشتی می گویند:: اسلام به زور شمشیر به ما تحمیل شده است! جواب این است که اولا شما زرتشتی هستید نه مسلمان! دیگران هم می‌توانستند مانند شما آئین پدران خود را حفظ کنند ولی مسلمان شدند. ثانیا: پیامبر اسلام ص فرمود که با شما به روش اهل کتاب رفتار شود و اهل […]

تاریخ سرگذشت کوروش کبیر

کورپایدیا [- تربیت کوروش‏] کتابى از گزنفون، به صورت داستان تاریخى، که دوران کودکى و جوانى و تمام فعالیتهاى بعدى کوروش کبیر را براى تأسیس شاهنشاهى ایران شرح مى‏دهد. گزنوفون در ضمن این داستان نظر خود را درباره حکومت و چگونگى تربیت حکام و مردان سیاسى گنجانده است. در این کتاب مطالب مأخوذ از سازمانهاى […]

افکار و اندیشه های صادق هدایت

افکار و اندیشه های صادق هدایت و علت طرد او چه بود؟ صادق هدایت فرزند اعتضاء الملک و از خاندان اشراف ایران بود، وی در ۲۸ بهمن ۱۲۸۱ هـ . ش در تهران تولد یافت و بیشتر عمر خود را در تهران سپری کرد. او برای تحصیل به فرانسه رفت و بیشتر اوقات خود را […]

ساختار سیاسی و حکومتی ایران را در دوره ساسانی

ساختار سیاسی و حکومتی ایران را در دوره ساسانی بنویسید. پاسخ: ساختار سیاسی، بیانگر نظم و نسق مجموعه ای از اشیاء، ‌اجزاء و نیروهایی است که به نحوی کنار هم قرار گرفته اند که کلی خاصی را تشکیل دهند.(۱) با توجه به تعریف ساختار می توان مجموعه نیروها و اجزای سیاسی که تشکیل دهنده حکومت […]

وضع اجتماعى و طبقاتى در ایران‏ دوره ساسانیان

وضع اجتماعى و طبقاتى در ایران‏ در دوره ساسانیان، مانند قرون گذشته، در جامعه ایران اختلاف شدید طبقاتى حکومت مى‏کرد. چون با حمله اسکندر و جانشینان او مقررات و سنن طبقاتى اندکى سستى گرفته بود، ساسانیان پس از آنکه بنیان حکومت خود را استوار کردند براى حفظ موقعیت هریک از طبقات، سیاست نوینى پیش گرفتند […]

جانشینان شاپور

جانشینان شاپور پس از شاپور بازماندگان او، هرمز اول، بهرام اول، بهرام دوم، و بهرام سوم هریک مدتى کوتاه سلطنت کردند. بهرام، به شرحى که خواهیم دید، مانى را به دار آویخت. پس‏ازآنکه نرسى پسر شاپور به سلطنت رسید، تصمیم گرفت حکومت ارمنستان را، که متمایل به رومیان بود، گوشمالى دهد. امپراتور روم براى جلوگیرى […]

زمامدارى شاپور

زمامدارى شاپور اردشیر قبل از مرگ، فرزند خود، شاپور را در سلطنت شریک خود نمود. شاپور در دوران زمامدارى، انضباط بیشترى در ارتش و سازمان ادارى کشور پدید آورد. او نیز مانند پدر با مشکلات و مسائل خارجى چندى مواجه بود؛ شاهنشاهى کوشان در شرق، مشکل ارمنستان، تهدید و فشار بدویان بر معابر قفقاز، و […]

حکومت ساسانیان

حکومت ساسانیان
ساسانیان‏
پنج قرن و نیم پس از سقوط حکومت هخامنشى، بار دیگر پارسیان شاهنشاهى جدیدى به وجود آوردند که از حیث قدرت با امپراتورى روم برابرى مى‏کرد. ساسانیان که خود را وارث هخامنشیان مى‏دانستند، برخلاف عهد اشکانیان، قدرتى متمرکز به وجود آوردند و زمام اختیار فئودالها و اشراف ملوک الطوایف را بیش‏ازپیش در دست خود گرفتند و آنان را وادار کردند که به اوامر حکومت مرکزى گردن نهند. آیین زردشت که ظاهرا از اواخر حکومت اشکانیان در سراسر ایران بسط و توسعه یافته بود، در آن دوره به صورت دین ملى و رسمى کشور درآمد.

ادامه مطلب حکومت ساسانیان