ارتش سرخ

قهرمان تک تیر اندازان زن دنیا در ارتش سرخ

جنگ جهانی‌ دوم ، باعث مرگ هزاران انسان ، قهرمانانی را نیز در خود پرورش داد که امروزه نام آنها در تاریخ میدرخشد ، یکی از این نام‌ها ” لودمیلا پاولیچنکو” است که در ارتش سرخ خدمت میکرد که امروز به شرح زندگی‌ او می‌پردازیم.

زن تک تیر انداز

قهرمان تک تیر اندازان زن دنیا

در حمله ارتش آلمان نازی به روسیه ، زنان بسیاری در واحدهای نظامی ارتش سرخ خدمت می کردند ، خلبانان زن ، تانکیست های زن و از همه مهمتر ، موفق ترین تک تیر اندازان ارتش سرخ را زنان تشکیل می دادند . در میان این تک تیر اندازان زن ، موفق ترین تک تیر انداز زن طول تاریخ ، سرهنگ ” لودمیلا پاولیچنکو” قرار داشت .

ادامه مطلب قهرمان تک تیر اندازان زن دنیا در ارتش سرخ

شروع جنگ جهانی دوم

 

شصت و چهار سال پیش ، در نهم شهریور ماه ۱۳۱۸ هنگامی که نیروهای رایش سوم با حمله ناگهانی به لهستان جنگ جهانی دوم را آغاز کردند، ایرانیان هیجان زده شدند اما نگران نبودند ، چون میهن ما هزاران کیلومتر از جبهه های جنگ اروپا فاصله داشت و بر خلاف جنگ جهانی اول که نیروهای روسیه تزاری و امپراتوری عثمانی بلافاصله بعد از شروع جنگ در آذربایجان وارد یک درگیری تمام عیار شدند، در آن شرایط هیچ خطری ایران را تهدید نمی کرد ، زیرا جنگ جهانی دور از مرزهای ما و مساله اروپایی ها بود و تنها پی آمدهای اقتصادی آن می توانست دامنگیر میهن ما شود که آن هم منحصر به ملت و مملکت ایران نبود. یک جنگ جهانی پی آمدهایی دارد که تا دوردست ها در همه جای دنیا تأثیرگذار می شود.

دولت ایران در شهریور ماه ۱۳۱۸، به محض شروع جنگ ، اعلام بی طرفی نمود ، همچنان که در جنگ جهانی اول در نخستین روزهای جنگ اعلام شد که ایران بی طرف است. لکن موقعیت میهن ما در شهریورماه ۱۳۱۸ با موقعیت سیاسی – جغرافیایی آن در جنگ جهانی اول تفاوت بسیار داشت.

ادامه مطلب شروع جنگ جهانی دوم