اداره مملکت

برکناری آصف‌الدوله از وزارت داخله

حاج غلامرضا شاهسون آصف‌الدوله (شهاب‌الملک) پسر حاج حسین خان نظام‌الدوله امیر توپخانه بود. او از چهره‌هایی است که در سالهای اول انقلاب مشروطه چون موج در فراز و فرود بود. در سال ۱۳۲۴ق نمایندگان مجلس اول شورای ملی به مخالفت با آصف‌الدوله برخاستند، تا جایی که او را از حکومت خراسان عزل کرده به تهران کشاندند و محکمه‌ای برایش ترتیب دادند که تا آن زمان تقریباً نظیری نداشت و حاصل آن تبرئه او از اتهامات وارده بود. در کمتر از یک سال همان نمایندگان مجلس شورا آصف‌الدوله را به عنوان وزیر داخله در کابینه ناصرالملک به رسمیت شناختند. چندی بعد باز همان نمایندگان بدون آنکه به او فرصت حضور در مجلس و دفاع دهند از وزارت عزلش کردند. با بسته شدن مجلس اول و قدرت‌گیری محمدعلی شاه آصف‌الدوله والی ایالت فارس شد. در آنجا با مشروطه‌‌خواهان رفتاری دوستانه داشت و از اقدامات آنها جلوگیری نمی‌کرد. پس از فتح تهران در شیراز مشروطه‌خواهان انجمن نظار را تشکیل دادند. اولین روز تشکیل انجمن، آصف‌الدوله طی سخنرانی اعلام کرد که همیشه به مشروطه و نظام پارلمانی معتقد بوده است. پس ازمدت کوتاهی چون از برقراری نظم و امنیت فارس عاجز بود از حکومت آنجا عزل شد و اندک زمانی پس از آن در ۱۳۲۸ق درگذشت.

ادامه مطلب برکناری آصف‌الدوله از وزارت داخله