اثر باستانی تل خندق

اثر باستانی تل خندق

در شمال برازجان، در سمت راست و چپ جاده‌اى که به طرف دالکى مى‌رود، در منطقه گسترده‌ای تپه‌ها و محوطه‌های باستانى وجود دارد که نام «تل خندق» را با خود یدک می‌کشند.

http://www.vatanfa.com/wp-content/uploads/2012/02/3591651424774351251555821897109243862061.jpg

ادامه مطلب اثر باستانی تل خندق