اثبات مزدک

مزدک بامداد مروج روابط جنسی خانوادگی و گروهی در عصر ساسانی!

دوستان داشتم تو نت قدم میزدم یه دفه به این مطلب برخورد کردم

مطالعه کنید و حتمن نظرات خودتونو بفرستین:

“مزدک بامداد ” مروج { GroupSex و Familysex } در ایران عصر ساسانی!! این ها که ما میگوییم و نقل می کنیم

ممکن است خوشایند برخی نباشد ،و باید پیش از هر گمانه زنی بگویم که

۱- اصولا در وجود مزدک شک است و  ما این مبحث را بفرض وجود گشودیم …  چون اسنادی که ما در دست داریم

وجود مزدک همانقدر محتمل است که مثلا وجود پادشاهانی مثل جم شاد با ۷۰۰ سال حکومت یا فریدون با ۵۰۰سال حکومت

یا منوچهر با ۱۲۰ سال حکومت (نقل به مضمون از یعقوبی ج۱ص۱۹۳) خود کریستین سن نیز از اسناد جالبی مثل

ابن العبری (وفات ۱۲۸۶) قرن هفتمی است که در قیاس با سال زندگی مزدک براحتی میتوان پی به محکمی سند برد …

ادامه مطلب مزدک بامداد مروج روابط جنسی خانوادگی و گروهی در عصر ساسانی!