اتوسا و کوروش کبیر

درباره تابلوی معروف داریوش و بانو آتوسا چه می دانید؟(عکس تزیینی است)

تا حالا با خودتون فکر کردید عکسی که در ان داریوش هخامنشی و آتوسا زن این بزرگ مرد با هم در ان هستند و چند شاخه گل در دست بانوی بانوان(آتوسا) است چیست و چه معنی دارد؟

در این تابلو عکس زیبا داریوش و زنش آتوسا در حالی که دست هم را گرفته اند در حال عبور از نهری شگفت و زیبا هستند که با گلهایی که آتوسا در دست دارد زینت گرفته است( گلهای نیلوفر که در سرتاسر تخت جمشد روی دیوار ها هک شده است ) و از تخت جمشید ویران شده می گذرند تا به جهانی به غیر از بروند و با مردم ایران به قهر ابدی فرو روند.

ادامه مطلب درباره تابلوی معروف داریوش و بانو آتوسا چه می دانید؟(عکس تزیینی است)