اتحاد جماهیر شوروی

برلین شرقی و غربی

برلین شرقی و غربی

۴۸ سال پیش در شب ۱۲ و بامداد ۱۳ اوت سال ۱۹۶۱ میلادی مقامات جمهوری دموکراتیک آلمان دیواری را پیرامون منطقه تحت نفوذ شوروی در برلین روی خطی که این بخش را از بخش تحت اشغال آمریکایی ها ، بریتانیایی ها و فرانسوی ها جدا می کرد احداث می کنند و شهر برلین را به صورت ۲ بخش مجزا در می آورند. ماموران پلیس و کارگران شتابان تمام راه های جاده ای میان بخش تحت اشغال شوروی و سایر بخش های شهر برلین را مسدود می کنند.

ادامه مطلب برلین شرقی و غربی

لنین، رهبری دیکتاتور

لنین، رهبری دیکتاتور

مهره های سوخته در تاریخ زیادند؛ راه های رفته و به ثمر نرسیده نیز بسیارند.در این راستا افراد خوب و بد بسیاری بوده اند که هر کدام رد پایی از خود در تاریخ به جا گذاشته اند.البته این مساله موجب خلق لکه های ننگینی در تاریخ شده است.داستان زندگانی لنین و انقلاب اکتبر یکی از این راه هاست، عظیم ترین انشعابی که سر راه تاریخ مدرن باز شد، میلیون ها عالم و عامی را سمت خود کشید و اما به هر حال مراد که حاصل نشد هیچ، خروارها خرابی هم بر جای ماند.

ادامه مطلب لنین، رهبری دیکتاتور