ابیات برای کوروش

یک شعر در مورد کوروش

  • 12,876 بازدید
  • ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
  • شعر

آرام بخواب کوروش!
دشمنان فرزند نمایت
تشنگی خاک به معرفت را
در آب غرق خواهند کرد
آوازه ات اگر چه بلند
و فرامین ات اگر چه جهانی
اندیشه هایت اگر چه انسانی
اما خصم بداندیش ات
حتی به سهم ناچیز تو

 

ادامه مطلب یک شعر در مورد کوروش