ابن النديم

سیر علوم در عهد هخامنشى‏

سیر علوم در عهد هخامنشى‏

پس از حمله اسکندر و تجاوز اعراب به ایران، نه تنها بسیارى از یادگارهاى هنرى بلکه قسمت اعظم منابع علمى عهد کهن که در انحصار روحانیان و طبقات ممتاز بود دستخوش فنا و نیستى گردید. بطورى که از اسناد تاریخى برمى‏آید از دیرباز در تخت جمشید و «شیزگان» (نزدیک مراغه) و در هکمتانه یا همدان، مراکز علمى و دفاتر و اسناد فراوانى وجود داشته که فقط روحانیان و طبقات ممتاز مى‏توانستند از آن بهره‏مند شوند.

ابن الندیم در کتاب الفهرست، در مورد حمله اسکندر به استخر چنین مى‏نویسد:

ادامه مطلب سیر علوم در عهد هخامنشى‏