ابتذال اخلاقي و انحرافات

فسادهای اخلاقی زنان درباری خاندان پهلوی

آیا فسادهای اخلاقی زنان درباری خاندان پهلوی صحت دارد؟

آنچه در مقدمه لازم است برای روشن شدن اذهان گفته شود این است که در طول تاریخ قدرت های استبدادی اموال عمومی و بیت‌المال را مثل ارث پدری و حق خویش پنداشته و آن را مثل شتران حریص که به علفهای سبز بهاری حجوم‌آور می‌شوند، بلعیده‌اند و از هر عمل نامشروع برای بالا کشیدن اموال مردم باکی نداشتند. انواع فسادهای سالی. مثل رباخواری را ترویج داده و رشوه را در جامعه رواج داده و رانت‌خواری و گرفتن مالیات های گزاف از مردم از جمله مفسده‌های فراگیر استبدادگران، تاریخ ایران بوده است. دود این آتش ها اول به چشم خودشان رفته و آثار سوء آن متوجه خانواده ی خودشان شده و این قانون الهی و مکافات عمل آنهاست، مکافاتی بسیار خوارکننده و ذلت‌بخش «عاقبت شومی» است که تمام مستبدان بدان گرفتار آمده‌اند.(۱)

ادامه مطلب فسادهای اخلاقی زنان درباری خاندان پهلوی