آیین مهر

معتقدات مذهبی آیین مهر در ایران باستان

معتقدات مذهبى‏

آیین مهر

درمیان خدایان قدیم در درجه اول مهر  که مالک چراگاهها و حافظ و نگهبان درستکاران و ناظر اعمال نیک و بد مردم بود بیشتر مورد توجه بود. زیرا مردم معتقد بودند که هرکس مهر یا میترا را مورد ستایش قرار دهد، از خیر و برکت و باران فراوان و محصولات زراعتى و سایر برکات برخوردار- خواهد شد. اسم این خدا از قرن چهارم پیش از میلاد در کتیبه‏هاى هخامنشى به چشم مى‏خورد.

ادامه مطلب معتقدات مذهبی آیین مهر در ایران باستان