آيين مانى

عقیده به معاد پیروان زرتشت

  • 1,330 بازدید
  • ۴ اسفند ۱۳۹۰
  • زرتشت

عقیده به معاد

پیروان زردشت عقیده داشتند که روح بعد از جدا شدن از بدن تا سه روز در نزدیک سر متوفى مى‏ماند و در این مدت برحسب استحقاق، لذات و دردها به منتها درجه بر وى روى مى‏آورند. چون روز چهارم فرامى‏رسد، باد مشکبویى از جنوب مى‏وزد و روح مؤمن در سر پل چینوات یعنى پل مفارقت، که بر قعر جهنم کشیده شده، با دختر سفیدبازویى که زیباتر از همه چیزهاى دنیاست، ملاقات مى‏کند و از او سؤال مى‏نماید کیستى و جواب مى‏شنود اى جوان نیک‏پندار و نیک‏گفتار و نیک‏کردار، من وجدان تو هستم؛ پس به هدایت این راهنما روح مؤمن به حضور اهورا مى‏رود و به خوشى پذیرایى مى‏شود. اما روح انسان شقى با زن زشتى روبرو مى‏شود، و چون از پل نمى‏تواند عبور کند بنده اهریمن مى‏شود.

ادامه مطلب عقیده به معاد پیروان زرتشت