آيت‌الله سيد محمدکاظم يزدي

بررسی مواضع آیت‌الله یزدی در قبال مشروطیت

پای مجتهدان طراز اول نجف به گاه طرح پرسشهای مقلدان در باب حرمت و حلیّت مشروطه به ماجرا باز شد. یگانه عالم برجسته‌ای که با دیدگاه روحانیان مبرز که شاخص‌ترین آنان آیات ثلاثه ــ شیخ محمدکاظم خراسانی، میرزاحسین خلیل تهرانی، و شیخ عبدالله مازندرانی ــ بودند، مخالفت کرد، آیت‌الله سید محمدکاظم یزدی بود. به باور عشایر « زقرت» و « شمّرت» که از هواداران سیدکاظم بودند، فرجام مشروطه به نابودی دین و گسترش فساد اخلاقی می‌انجامید. ۱ به نوشته آیت‌الله سید هبه‌الدین شهرستانی از روحانیان جانبدار آخوند خراسانی، مخالفان مشروطه گمان داشتند آزادی موردنظر مشروطه‌خواهان مخالف با دین بود. ۲

ادامه مطلب بررسی مواضع آیت‌الله یزدی در قبال مشروطیت